Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mülakatsız Personel Alımı Yapacak (Güvenlik, Temizlik, Büro Personeli ve Diyetisyen)

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mülakatsız Personel Alımı Yapacak (Güvenlik, Temizlik, Büro Personeli ve Diyetisyen)

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda en az lise mezunlarından sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Finans Magazin 27.5.2022 00:51 0
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mülakatsız Personel Alımı Yapacak (Güvenlik, Temizlik, Büro Personeli ve Diyetisyen)

Sağlık Bilimleri Üniversitesi büro personeli vei şçi alımı yapacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından üniversite bünyesine sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan sınırı olmadan mülakatsız olarak yapılacak personel alımında başvurular bugün başlıyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Yayımlanan ilana baktığımızda alınacak adaylarda aranan şartların şu şekilde olduğu görüldü:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Bu Kanun’un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik durumu ertelenmiş olmak.
 • 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 • İlana son başvuru tarihi itibari ile 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 31(otuz bir) yaşından gün almamış olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar;

 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.
 • Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
 • Güvenlik görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi ve kanaati mutlaka yer alacak şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
 • Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
 • 165 cm’den kısa olmamak.

İLAN ÖZEL ŞARTLARI

BAŞVURU

İlana başvurular, aşağıdaki ilan metninde yer alan evraklarla birlikte  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine veya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğüne (Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/Ankara) adreslerine şahsen yapılacak.

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç