Sağlık Bilimleri Üniversitesi 162 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 162 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Sağlık Bilimleri Üniversitesi birçok kadroda çalıştırmak üzere 162 personel alımı yapacağını duyurdu. İlanın başvuru bilgileri ve detayları yazımızda.

Kamu 16 Mart 2023 09:06 0
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 162 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 162 personel alacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında, farklı kadrolarda çalıştırmak üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İlanın başvurusuna dair bilgiler ve başvuru detayları yazımızda.

Mühendis, büro personeli, hemşire, sağlık teknikeri, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli, bakım onarum personeli kadrolarına yapılacak personel alımında başvurular internetten alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Personel alımına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile aranan şartları sağlamalıdır.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Bu Kanun’un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak.
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise
askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik durumu ertelenmiş olmak.
6. 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı
ile ilgili engeli bulunmamak.
7. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
8.Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini
taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi
kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
10. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar;
10.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.
10.2. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
10.3. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
10.4. Güvenlik görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi ve kanaati mutlaka yer
alacak şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
10.5. Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
10.6. 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak 01.01.1988 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabileceklerdir.
10.7. Kadın adaylar için 155 cm erkek adaylar için 165 cm’den kısa olmamak.
10.8. Adayların boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla veya 15’ten az olan adaylar boy kilo
şartını taşımadıklarından başvuruları geçersiz sayılacaktır. (Örnek: 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az
olmaması gerekir)
10.9. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
11. Destek Personeli kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar ile yapılacak iş ve görevler;
11.1. Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak.
11.2. Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak.
11.3. Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek.
11.4. Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak.
11.5. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek.
11.6. Aynaları ve muslukları ve pencere camlarını silmek.
11.7. Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak.
11.8. Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak.
11.9. Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak.
11.10. Çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.
11.11. Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak.
11.12. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
11.13. Görevlendirildikleri birimler ile ortak alanlarda yapılacak görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri
yürütmek.
B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek
taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
D) Başvuran adaylarda, ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) P94, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) P93 lisans mezunları için 2022
KPSS (B) P3 puanı esas alınacaktır
E) Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.
F) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
G) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 3 (Üç) ay içinde
feshedilecektir

KADROLAR

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların "https://sozlesmeli.sbu.edu.tr" adresi üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvurular bugünde başlayarak 15 gün içinde alınacak.

Kadın erkek diğer vatandaşlarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç