Sağlık Bakanlığı'na İş Kıyafeti Düzenlemesi ve Promosyon Çağrısı

Sağlık Bakanlığı'na İş Kıyafeti Düzenlemesi ve Promosyon Çağrısı

Kars'ta sağlık personelleri, iş kıyafetleri ve promosyon ile ilgili düzenleme için Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Çalışma Hayatı 21 Kasım 2022 15:33 0
Sağlık Bakanlığı'na İş Kıyafeti Düzenlemesi ve Promosyon Çağrısı

Kars'ta sağlık personellerinden iş kıyafeti ve promosyon çağrısı.

PROMOSYON AÇIKLAMASI

KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARININ
MAAŞLARINI BELİRLİ BİR SÜRELİĞİNE BAZI BANKALARDAN ALABİLMESINE YÖNELİK ANLAŞMALAR YAPILDIĞI VE BU ÇERÇEVEDE TEKLİF VEREN BANKALARCA ÇALIŞANLARA PROMOSYON ÖDENDİĞİ ,BU SÜRECIN HER PROTOKOL BİTİMİNDE İHALE USULÜ ILE YENİLENDIĞi BiLINMEKTEDIR.
KENDİSİNE VE AİLESINE YETEBİLMEK ADINA TABİRİ CAİZSE CANINI DİŞİNE TAKARAK BİNBİR ZORLUKLA YOKSULLUK SINIRI ALTINDA MAAŞLARA ÇALIŞAN SAĞLIK CALISANLARI BIR NEBZE NEFES OLABILMESI ADINA BANKA PROMOSYON ANLAŞMALARINA ODAKLANMIŞ DURUMDADIR.
ÖRNEK OLARAK GEÇTİĞİMIZ AYLARDA ESKİŞEHİR İL SAGLIK MÜDÜRLÜĞÜ 35 BİN TL'YE VARAN ANLAŞMAYA İMZA ATMIŞTIR.
BUGÜNLERDE İSE BAKANLIĞIN ZİRAAT BANKASI ILE 21 BIN TL ILE ANLASTIĞI HABERLERİNİ DUYMAKTAYIZ.
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TALEBI 3 YILLIĞINA EN AZ 50 BIN TL'DİR.
BU HUSUSLA İLGİLi YETKİLİLERCE GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASI, SAGLIK PROFESYONELLERI OLARAK EN DOĞAL HAKKIMIZDIR.

İŞ KIYAFETİ AÇIKLAMASI

Yetki, sorumluluk ve hesap verilebilirlik ilkeleri birbirinin tamamlayıcısıdır. Sorumlu olmayandan
hesap beklenemez, yetki verilmeyene de sorumluluk yüklenemez. Bu, yönetim biliminin herkesçe
bilinen, yıllar geçse de değişmeyecek temel ilkelerinden biridir. Lakin, uzun yıllardır bu ilkeyle
bağdaşmayan bir sorunu burada sizlere arz etmek üzere toplanmış bulunmaktayız.
Ülkemizde birçok farklı sağlık meslek disiplini tarafından bir arada sürdürülen sağlık hizmetlerinin
sunucusu olan bizlerin, toplumumuzun sağlığı ve geleceği için dur durak bilmeyen bir mücadele
içinde geçmişten bugüne olduğu gibi yarın da var olmaya devam edeceğimiz; en temel hizmet ve hak
olan sağlık hakkını topluma sunarken, aynı zamanda bu ülkenin birer vatandaşı olduğumuz gerçekleri
aşikardır.

Bizim sağlığımız, hizmet sunarken kullandığımız kişisel koruyucu ekipmanların yanısıra giymiş
olduğumuz üniformaların bütünlüğü ve temizliği ile, bizim sağlığımız da sizin sağlığınız ile doğrudan
ilişkilidir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 211 inci maddesi gereğince verilmesi öngörülen giyecek
yardımı ile ilgili olarak 14/09/1991 tarih ve 91/2268 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanan
“Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği” ilgili hükümleri çerçevesinde giyim yardımı
yapılmaktadır. Önceleri ayni yardım yapılmaktayken, Sağlık Bakanlığı'nın da içinde bulunduğu bazı
kurumlara iş kıyafeti bedelleri nakdi yardım olarak yapılmaya başlanmıştır. Geçen süreçte yapılan
nakdi yardımlar, mevzuatın öngördüğü iş kıyafetlerinin piyasa değerinin çok altında kalmıştır. Diğer
bakanlıkların giyim yardımları ilgili yönetmelikte değişiklik yapılarak güncellenmesine karşın
bakanlığımızca bu adımların atılmaması, buna karşın çalışanlara tek tip iş kıyafeti giyme
zorunluluğunun dayatılması kabul edilemez. Hangi kanuni dayanak ile çalışanlara iş kıyafetlerinin
kendilerince temin edilmesi istenmektedir? Bu uygulama on yıllardır bakanlığımızca uygulanmakta ve
sağlık çalışanları gerekli iş kıyafetlerini kendileri temin etmek zorunda bırakılmaktadır. Yıllardan beri
sağlık çalışanlarının bu konudaki haklı serzenişlerine yetkililer kulaklarını tıkamıştır. Bu haklı talebimiz,
HEP-SEN bünyemize 2021 yılı sonunda katılan Sağlık Ordusu Sendikası tarafından 2018 yılında
Cumhurbaşkanlığı makamına iletilmiş ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca ilgili kurumlara
yazı gönderilerek fiyatların güncellenmesi talimatı verilmiştir. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen, ne
yazık ki, herhangi bir adım atılmamıştır.

Tepkisellik kararımız Kars ilinde başlamış olup, haklı talebimiz karşılık bulana kadar ülkemizin her
ilinde devam edecektir. Ayrıca ilgili mevzuatın iptali ve hak kayıplarımızın karşılanması konusunda
idari yargı sürecini de Samsun İli Bafra İlçe Devlet Hastanesi'nde başlatıyoruz.

Bu minvalde; çalışanların iş kıyafetlerinin kurumca ayni yardım ile karşılanmasını, nakdi yardıma
devam edilmesi halinde ise kanunun öngördüğü iş kıyafetlerini temin noktasında piyasa fiyatlarına
uygun ödeme yapılmasını talep etmekteyiz.
Yetkililere, basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Yorumlar (0)

Seç