Sağlık Bakanlığı Kura ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı alacak

Sağlık Bakanlığı Kura ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı alacak

Sağlık Bakanlığı 5 kadroya kura ile atama yapacak. İşte 17 Kasım Resmi Gazete'de yayımlanan ilan.

İş İlanları 17 Kasım 2022 00:38 0
Sağlık Bakanlığı Kura ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı alacak

Sağlık Bakanlığı , bu kadrolara kura ile atama yapacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Öncelikle söyleyelim bu duyuru hemşire, ebe , sekreter, işçi alımı değil doktor alımıdır. Duyuruda tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına kura ile atama yapılacağına yer verildi. 

SEKRETER, İŞÇİ , SAĞLIKÇI ALIMI NE ZAMAN?

Bu ilanlar için listeler bu hafta İŞKUR ile ÖSYM'ye gönderildi. İlanın önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. İlanlar gelince haberdar olmak için TIKLA TAKİP ET

5 KADROYA KURA İLE ATAMA ŞARTLARI

Yukarıda belirtilen kadrolara atamalar yapılacak. Şartlar şu şekilde açıklandı:

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel
şartları taşımaları gerekmektedir.
2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun
4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan
eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti
Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar
dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti
Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 23 Kasım 2022 Çarşamba
günü saat 18.00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık
tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri, 

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık
Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr
üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda
mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını
gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik
ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini
elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)
7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi
kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını
tercih ederek başvurabilirler. (Aynı Kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız
sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

BU ADAYLAR BAŞVURU YAPAMAZ

1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımayanlar,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanlar,
4) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar,
6) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde
belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,
7) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar,
8) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmi
Gazete’de yayınlanmasından sonra görevinden ayrılanlar, (PBS üzerinden başvuru yapmış olsalar
dahi başvuruları kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.)
9) Başvuruda bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara göre en üst öğrenim
durumuna uygun unvan ve branşta başvuru yapmaları gerekmekte olup, alt öğrenim durumuna
göre başvuruda bulunanlar. (Örneğin yan dal uzmanlık tescili bulunan uzman tabiplerin ana dal
uzmanlık branşına veya tabip unvanına, uzman tabip tescili olanların tabip unvanına, uzman diş
tabibi tescili olanların ise diş tabibi unvanına başvurması halinde başvuruları kabul
edilmeyecektir.

BAŞVURU NASIL?

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılabilecek. Başvuru ve atama takvimi şu şekilde:

Memur alımlarından , işçi , personel alımlarından KPSS haberlerinden telefonunuza bildirimle haberdar olmak için uygulamamızı aşağıdaki linkllerden ücretsiz şekilde indirin:

Android için >>> TIKLAYIN

İOS için >>> TIKLAYIN

Huawei için >>> TIKLAYIN

Finans7.com  | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;