Sağlık Bakanlığı KPSS'siz Personel ve İşçi Alımı İlanı Geldi: En Az Ortaöğretim

Sağlık Bakanlığı KPSS'siz Personel ve İşçi Alımı İlanı Geldi: En Az Ortaöğretim

Sağlık Bakanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayınlanan duyuruda en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından personel ve işçi alınacağına yer verildi.

Kamu 17.6.2022 08:59 5
Sağlık Bakanlığı KPSS'siz Personel ve İşçi Alımı İlanı Geldi: En Az Ortaöğretim

Sağlık Bakanlığı KPSS'siz en az ortaöğretim mezunu işçi alımı yapacağını açıkladı. 

Sağlık Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından yapılacak personel alımında başvuru bilgilerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı duyurusu şu şekilde:

"Sağlık bilim ve teknolojileri alanında ülkeye ve insanlığa hizmet etmek amacıyla Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak, kalkınma planı hedefleri ile Cumhurbaşkanının belirlediği öncelikleri de dikkate alarak ülkemizin ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak, yeni ürünlerin üretimini ve var olanların geliştirilmesini sağlamak, araştırmacılara bilimsel ortam temin etmek, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu araştırmaları koordine etmek, teşvik etmek, Ar-Ge’lere katkı sağlamak, sağlık bilim ve teknoloji kültürü ile ekosistemlerin geliştirilmesinde öncülük yapmak, sağlık hizmetlerinde akreditasyon faaliyetlerini yürütmek üzere Sağlık Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak kurulan Başkanlığımızda çalışmak isteyen ve ekte belirtilen niteliklerde ekip arkadaşları arıyoruz.

Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşları veya diğer kamu kurumunda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu memur statüsünde görev yapan personelden kurumlarının muvafakati alınarak görevlendirme yapılacak olup, 696 Sürekli İşçi statüsüne göre görev yapanlar, aday memurlar, Devlet Hizmet Yükümlüsü ve sözleşmeli personel kadrolarında bulunanlardan görevlendirme yapılmayacaktır. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 25 inci maddesine göre geçici görevlendirilmesi planlanan personel, mali ve sosyal hak ve yardımlarını kadrosunun bulunduğu kurumdan alacak olup, görevlendirildiği süre boyunca kurumundan aylıklı izinli sayılacaktır.

Görev almak isteyenlerin, özgeçmişlerini 22.07.2022 tarihi mesai bitimine kadar insankaynaklari@tuseb.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir."

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Yayımlanan duyuruda başvuru şartlarına şu şekilde yer verildi:

İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi'ne yapılacak personel alımında başvuru şartları şu şekilde:


"*İhale, Doğrudan Temin, EKAP, Tahakkuk (MYS), Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri, İnsan Kaynakları, Maaş, Yolluk konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

*Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,

*Resmi Yazışma Kurallarına hâkim olmak,

*Disiplinli, dikkatli, özenli ve takım çalışmasına uyumlu olmak,"


İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi ve Ankara Aziz Sancar Araştırma Merkezi'ne yapılan personel alımında şartlar şu şekilde:


"*Tekniker ve/veya Teknisyen unvanında olmak,

*Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,

*Resmi Yazışma Kurallarına hâkim olmak,

*Disiplinli, dikkatli, özenli ve takım çalışmasına uyumlu olmak,"

İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi'ne yapılacak personel alımında şartlar şu şekilde:

"*Mühendislik ve fen bilimleri mezunu lisans mezunu olmak ve uluslararası ilişkiler alanında doktora yapmış olmak,

*Sözlü ve yazılı etkili iletişim becerisine sahip olmak,

*Avrupa Birliği ve Türkiye gündemini takip edebilmek,

*Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,

*Resmi Yazışma Kurallarına hâkim olmak,

*YDS’den 85 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak ya da ÖSYM tarafından İngilizce dili için eşdeğer kabul edilen herhangi bir sınavdan eşdeğer puana sahip olmak,"

İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi'ne yapılan personel alımının şartları şu şekilde

"*Hukuk Fakültesi mezunu olup tercihen Avrupa Birliği Hukuku, Uluslararası hukuk alanlarında yüksek öğrenim görmüş olmak ve/veya bu alanlar da dahil olmak üzere uluslararası anlaşmalar, protokoller ve sözleşmelerin hazırlanması konusunda en az 2 yıl tecrübesi olmak,

*Avrupa Birliği ve Türkiye gündemini takip edebilmek,

*Resmi Yazışma Kurallarına hâkim olmak,

*Sözlü ve yazılı etkili iletişim becerisine sahip olmak,

*Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,"

İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi'ne yapılan personel alımının şartları şu şekilde

"*En az Lisans mezunu, 

*Sözlü ve yazılı etkili iletişim ve koordinasyon becerisine sahip,

*Resmi Yazışma Kurallarına hâkim olmak,

*Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,

*YDS’den 85 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak ya da ÖSYM tarafından İngilizce dili için eşdeğer kabul edilen herhangi bir sınavdan eşdeğer puana sahip olmak,"

İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi'ne yapılan personel alımının şartları şu şekilde

"*Üniversitelerin sosyal bilimler veya eğitim bilimleri fakültesi bölümlerinden birinden mezun olan, not tutma ve rapor hazırlama, tercihen Avrupa Birliği ve Türkiye gündemini takip eden, Sözlü ve yazılı etkili iletişim becerisine sahip,

*Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,

*YDS’den 85 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak ya da ÖSYM tarafından İngilizce dili için eşdeğer kabul edilen herhangi bir sınavdan eşdeğer puana sahip olmak,"

İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi'ne yapılan personel alımının şartları şu şekilde

"*Üniversitelerin sosyal bilimler, fen yada mühendislik fakültesi bölümlerinden birinden mezun olan, koordinasyon becerisine sahip, Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası proje başvurusu hazırlamada gerekli olan Bütçe, Mantıksal Çerçeve, İş Planı, Finansal Tablolar, Fizibilite Raporu, Stratejik Plan kısımlarının hazırlanmasında tecrübe sahibi (tercihen en az 1 uluslarası proje yürütmüş, hazırladığı en az 2 uluslararası proje başvurusu başlatılmış),

*Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,

*YDS’den 85 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak ya da ÖSYM tarafından İngilizce dili için eşdeğer kabul edilen herhangi bir sınavdan eşdeğer puana sahip olmak,"

İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi'ne yapılan personel alımının şartları şu şekilde

"*En az ortaöğretim mezunu olmak,

*Fuar, çalıştay, kongre, sempozyum, kurultay vb. etkiniklerin organizasyonunda bizzat görev almış ve teknik şartname hazırlayabilmek, 

*İş takibi güçlü olmak,

*Resmi Yazışma Kurallarına hâkim olmak,

*Sözlü ve yazılı etkili iletişim becerisine sahip olmak,

*Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,"

İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi'ne yapılan personel alımının şartları şu şekilde

"*Siyasal/İİBF mezunu olmak,

*Resmi Yazışma Kurallarına hâkim olmak,

*Sözlü ve yazılı etkili iletişim becerisine sahip olmak,

*Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,

İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi'ne yapılan personel alımının şartları şu şekilde

"*    Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Biyoloji, Hemşirelik, Ebelik veya İİBF bölümlerinin birinden en az Lisans mezunu olmak.

*    Bilgisayar ve temel Microsoft Office programları ile resmi yazışma konusunda en az bir yıl tecrübeli olmak.

*    Tercihen bilimsel proje döngüsü konusunda bilgi ve deneyimli olmak    ,

*Seyahat engeli bulunmamak,

İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi ve Ankara Aziz Sancar Araştırma Merkezi'ne yapılan personel alımının şartları şu şekilde

"*Üniversitelerin bilgisayar ve elektronik eğitimi veren ön lisans veya lisans programlarından mezun olmak,

*En az 1 yıl tecrübeli olmak,

*Bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olmak,

*Microsoft işletim sistemlerini kurabilmek ve teknik destek verebilmek, 

*Temel ağ sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

*Microsoft office programları hakkında bilgi sahibi olmak,

*Bilgisayar arıza tespiti yapabilmek,"

İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi ve Ankara Aziz Sancar Araştırma Merkezi'ne yapılan personel alımının şartları şu şekilde

"*Üniversitelerin grafik tasarımı ile ilgili ön lisans veya lisans  programlarından mezun olmak,

*En az 1 yıl tecrübeli olmak, 

*Grafik tasarımı programlarında deneyimli ve/veya sertifika sahibi olmak,

*Microsoft office programları hakkında bilgi sahibi olmak,"

İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi'ne yapılan personel alımının şartları şu şekilde

"*Üniversitelerin 4 yıllık Mühendislik Bölümleri,Eğitim Fakültelerinin Bilişim ile ilgili Öğretmenlik veya Matematik bölümlerinden mezun olmak,

*En az 2 yıl tecrübeli olmak, 

*Belirtilen yazılım dillerinde iyi derecede bilgi sahibi olmak. (.NET, .NET MVC, XML)

*İyi derecede MSSQL veri tabanı yönetimi bilgisine sahip olmak,

*IIS bilgisine sahip olmak,"

Ankara Aziz Sancar Araştırma Merkezi'ne yapılan personel alımının şartları şu şekilde

"*Üniversitelerin 4 yıllık Mühendislik Bölümleri,Eğitim Fakültelerinin Bilişim ile ilgili Öğretmenlik veya Matematik bölümlerinden mezun olmak,

*En az 2 yıl tecrübeli olmak, 

*Mysql veya MariaDB Veritabanlarında tecrübe sahibi olmak,

*HTML, CSS, Javascript, JQuery, React gibi frontend teknolojilerini kullanabilmek,

*PHP programlama dili ve Laravel Framwork hakkında tecrübe sahibi olmak,"

İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi'ne yapılan personel alımının şartları şu şekilde

"*Üniversitelerin 4 yıllık Mühendislik Bölümleri veya Eğitim Fakültelerinin Bilişim ile ilgili öğretmenlik bölümlerinden mezun olmak,

*En az 2 yıl tecrübeli olmak, 

*Linux işletim sistemlerinde tecrübeli olmak,

*TCP, UDP, IP, Network, Gateway, Depolama (SAN, NAS, NFS) kavramlarını hakkında bilgi sahibi olmak,

*Sanallaştırma altyapılarının ve ilgili bileşenlerinin kurulumunu, yönetimini gerçekleştirebilmek,

*Açık kaynak kod kavramını hakkında bilgi sahibi olmak,"

İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi'ne yapılan personel alımının şartları şu şekilde

"*Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemini kullanabilecek bilgi ve deneyime sahip olmak,

*Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek, 

*Resmi Yazışma Kurallarına hâkim olmak, 

*Disiplinli, dikkatli, özenli ve takım çalışmasına uyumlu olmak,

İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi'ne yapılan personel alımının şartları şu şekilde

"*Kamuda İç Kontrol süreçlerinin yürütülmesi için gerekli olan mevzuat ve süreç bilgisine sahip olmak, 

*Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek, 

*Resmi Yazışma Kurallarına hâkim olmak, 

*Disiplinli, dikkatli, özenli ve takım çalışmasına uyumlu olmak,"

İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi'ne yapılan personel alımının şartları şu şekilde

"*Kamu İdarelerinin Stratejik Planlarının hazırlanması ve takibi süreçlerinde yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

*Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek, 

*Resmi Yazışma Kurallarına hâkim olmak, 

*Disiplinli, dikkatli, özenli ve takım çalışmasına uyumlu olmak,

İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi'ne yapılan personel alımının şartları şu şekilde

"*Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında Özel Bütçeli Kamu İdarelerinin bütçe hazırlık ve uygulama süreçlerinde yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

*Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek, 

*Resmi Yazışma Kurallarına hâkim olmak, 

*Disiplinli, dikkatli, özenli ve takım çalışmasına uyumlu olmak,

İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ne yapılan personel alımının şartları şu şekilde

"*Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,

*Resmi Yazışma Kurallarına hâkim olmak,

*Disiplinli, dikkatli, özenli, takım çalışmasına ve esnek çalışma saatlerine uyumlu olmak,

*İş takibi, zaman yönetimi ve önceliklendirme niteliklerine sahip olmak,

*Sözlü ve yazılı etkili iletişim becerisine sahip olmak,"

İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi'ne yapılan personel alımının şartları şu şekilde

"*Ortaöğretim veya önlisans mezunu olmak

*Disiplinli, dikkatli, özenli, takım çalışmasına ve esnek çalışma saatlerine uyumlu olmak,

*İş takibi, zaman yönetimi ve önceliklendirme niteliklerine sahip olmak,

*Seyahat engeli bulunmamak,

*Sözlü etkili iletişim becerisine sahip olmak,

*Fuar, çalıştay, kongre, sempozyum, kurultay vb. etkiniklerin organizasyonunda tecrübeli olmak,"

İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi'ne yapılan personel alımının şartları şu şekilde

"*Medya ve iletişim alanlarıyla ilişkili bölümlerde en az Önlisans mezunu olmak,

*En az 1 yıllık tecrübe sahibi olmak,

*Yeni medya ve geleneksel medya alanında içerik üretimi, metin yazımı, haber takibi yapabilmek,

*Disiplinli, dikkatli, özenli, takım çalışmasına ve esnek çalışma saatlerine uyumlu olmak,

*İş takibi, zaman yönetimi ve önceliklendirme niteliklerine sahip olmak,

*Sözlü ve yazılı etkili iletişim becerisine sahip olmak,"

İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi'ne yapılan personel alımının şartları şu şekilde

"*Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümlerinden en az Önlisans mezunu olmak,

*En az 1 yıllık tecrübe sahibi olmak,

*Alanın gerektirdiği Photoshop vb. bilgisayar uygulamalarına hakim olmak,

*Disiplinli, dikkatli, özenli, takım çalışmasına ve esnek çalışma saatlerine uyumlu olmak,

*İş takibi, zaman yönetimi ve önceliklendirme niteliklerine sahip olmak,

*Sözlü ve yazılı etkili iletişim becerisine sahip olmak,"

BAŞVURU

Söz konusu ilanlara başvuru yapmak isteyenlerin özgeçmiş hazırlayıp insankaynaklari@tuseb.gov.tr adresine mail atması gerekmektedir. 

Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi yapmak için TIKLAYIN

DİĞER İLANLARDAN BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>> TIKLAYIN

İOS için >>> TIKLAYIN

Huawei için >>> TIKLAYIN

Kaynak: Finans7.com

Yorumlar (5)

Seç

Ziyaretçi 8 Gün Önce
Bize böyle işlerle gelmeyin ekonomiği düzeltin yeter ! Herkes kendi çaresine bakar
Ziyaretçi 9 Gün Önce
O kadar ği mezunu varken okumadan beyaz yakamı olacaksın
Ziyaretçi 10 Gün Önce
Korucu alımı olsun
Ziyaretçi 10 Gün Önce
Korucu Alımı Neden Yapılmıyor Saygılar
Ziyaretçi 10 Gün Önce
Ortaöğretim mezunu kpss siz diye ilan veriyorsunuz 1 tane ilan var gerisi üniv mezunu ayrıca ilanların hepsi de istanbul ankara allah için bu ülke sadece istanbul ve ankaradan mi ibaret bu ülke sadece üniv.mezunundan mı ibaret yaziklar olsun