Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/11 göreve başlama duyurusu geldi: İşte zimmet sorgulama

Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/11 göreve başlama duyurusu geldi: İşte zimmet sorgulama

31 bin sağlık personeli alımında göreve başlama duyurusu yayınlandı. İşte zimmet sorgulama sayfası ve zimmete düşenlerin teslim edeceği evraklar.

KPSS 11 Ocak 2023 20:44 0
Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/11 göreve başlama duyurusu geldi: İşte zimmet sorgulama

Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/11 tercih sonuçlarına göre yerleşenler için göreve başlama duyurusu yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında KPSS tercihleri ile yerleşen 31 bin personelin göreve başlama duyurusuna yer verildi. Zimmete düşenlerin görevlerine başlama işlemlerini tamamlamak için evraklarını teslim etmesi gerekecek. İşte gelen son dakika açıklaması:

KPSS–2022/11 GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

,KPSS-2022/11 sonucuna göre sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleşenler ile
büro personeli, destek personeli (şoför), diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi) ve mühendis
unvanlı sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin atama işlemlerinin, arşiv araştırması işlemleri
tamamlandıktan sonra yapılacağı daha önce duyurulmuştu.
Bu kapsamda arşiv araştırması işlemleri tamamlananların listesi il sağlık
müdürlüklerimize gönderilmiş olup:
1-KPSS-2022/11 göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular Ek-3’de belirtilen ilgili
komisyonlar tarafından alınacaktır.
2-Atama şartlarını taşıyan adaylardan, halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857
sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski
görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir.
Ayrıca KPSS-2022/11 göreve başlama işlemleri için gerekli belgelerde talep edilen
sigorta hizmet dökümünde kamu çalışanı olduğu anlaşılanlardan, kamu kurum ve
kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli
personel olarak çalıştığı veya 05.12.2021 tarihinden sonra herhangi bir sebeple hizmet
sözleşmesinin sona erdiği tespit edilenlerin; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların ek 1 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen istisnalardan yararlanabilecek
durumda olanlar hariç, göreve başlatılmaması gerekmektedir.
3-Adayların göreve başlama işlemleri için, (Ek-1)’de belirtilen belgeleri hazırlayarak
16.01.2023 – 30.01.2023 tarihleri arasında (30.01.2023 Pazartesi günü Saat:17.00’ a kadar)
ilgili komisyonlara teslim etmeleri gerekmektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen durumlar
hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
4- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim
edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde
birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.
5- Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru
evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile ilgili komisyonlara teslim edebilecektir. Bu
durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis
belgesiyle birlikte yerleştikleri hizmet biriminin bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüklerine
başvurmaları ve diğer atama şartlarını da taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet
biriminde, bu birimlerin kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmiş olması halinde
yerleştirildikleri pozisyonun il veya ilçede bulunması hali öncelikle dikkate alınarak ihtiyaç
2
bulunan bir birimde göreve başlatılacak bu kapsamda Bakanlığımıza evrak
gönderilmeyecektir.
6-Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili komisyonlar tarafından,
www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanan KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzundaki nitelik,
şart ve kurallar, adaylardan istenen belgeler ve (Ek–1)’ de yer alan “Açıklama ve Uyarılar”
dikkate alınarak tespit edilecektir.
7-Atanma şartlarını taşıdığı tespit edilenler, 5510 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde
Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli bildirimler yapılmak suretiyle göreve başlatılacak, atanma
şartlarını taşımayan adaylara gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi
verilecektir.
8-Atanma şartlarını taşıyanlar için, son göreve başlama tarihi 31.01.2023 Salı günüdür.
Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet
sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır.
9-Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 30.01.2023
tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri ve 31.03.2023 tarihi aşılmamak
kaydıyla, raporda belirtilen istirahat süresinin bitimini müteakip iki iş günü içerisinde göreve
başlatılabilecektir.
10-Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar,
durumlarını 30.01.2023 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla,
doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde göreve
başlatılabilecektir.
11-Halen kamu görevlisi olarak veya 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesi
kapsamındaki bildirim şartına tabi olarak çalışanlardan, istifa/sözleşme feshi taleplerini
kurumlarına/işyerlerine iletmiş olmakla birlikte, bu işlemlerin devam etmesi nedeniyle 8 inci
maddede belirtilen sürede görevine başlayamayacak durumda olanlar; bu durumu
belgelendirmeleri, birinci maddede belirtilen şekilde başvurularını yapmaları ve 657 sayılı
Kanunun 4/B maddesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci
maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartları da taşımaları kaydıyla en geç 31.03.2023 tarihinde
göreve başlatılabilecektir.
12- Yukarıda belirtilen süre içinde başvuru yapmayan veya başvuru yaptığı halde göreve
başlamayanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecektir.
13-Arşiv araştırması işlemleri henüz tamamlanmayan adayların başvuru ve göreve
başlama işlemleri hakkında, söz konusu işlemler tamamlandıktan sonra gerekli bilgilendirme
yapılacaktır.

ZİMMET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Zimmet sorgulama işlemi için aşağıdaki linke gitmeniz gerekmektedir:

ZİMMETE DÜŞMEYENLER NE YAPACAK?

Zimmete henüz düşmeyenler ise yeni zimmet duyurusu bekleyecek. Duyuru gelince haberdar olmak için  TIKLA İNDİR

Yorumlar (0)

Seç