Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı sonuçları sonrası göreve başlama duyurusu geldi
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı sonuçları sonrası göreve başlama duyurusu geldi

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı göreve başlama duyurusu geldi. İşte kazananların izleyeceği adımlar.

İşçi Alımı 18 Nisan 2024 0
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı sonuçları sonrası göreve başlama duyurusu geldi

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımını kazananlar dikkat: Göreve başlama duyurusu geldi.

Sağlık Bakanlığı 8000 sürekli işçi alımı başvurusu yapıp sonuçlarına göre asil olarak yerleşen adayları ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Gelen açıklamada bakanlık, 8 bin işçi alımı sonuçlarına göre yerleşenlerin göreve başlama duyurusuna yer verdi.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILDI?

İşçi alımında kadrolar şu şekildeydi:

“Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Elektrikçi (Genel), Bilgisayar Sistem
Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Marangoz, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Klinik Destek
Elemanı (Hastane), Oto Bakım Onarımcısı Otomotiv Mekanikçisi, Oto Elektrikçisi, Otomotiv
Kaportacısı”

GÖREVE BAŞLAMA DUYURUSU

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) tarafından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Kura sonucu yerleşenlere ait bilgiler EKİP sistemine Bakanlığımızca aktarılmış olup;

1-Sürekli işçi asıl olarak yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları 17
Nisan - 06 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ek-1 de belirtilen belgelerle birlikte asıl olarak
yerleşmeye hak kazandıkları il sağlık müdürlüklerince alınacaktır. Başvurular, şahsen yapılacak
olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2-Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim
edemeyecek durumda olanların, durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde; halen
askerde olmaları sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların ise
askerlik görevine devam ettiklerini belgelendirmeleri halinde, 06 Mayıs 2024 tarihi mesai
bitimine kadar birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

3-Başvurular, Ek-1 deki yerleşenlerden istenen belgeler, 23 Şubat 2024 tarihinde
https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanan Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde
İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı İlanı’nda yer alan Açıklamalar, Başvuru
Şartları ve ekte yer alan Meslek, Öğrenim Durumu ve Özel Şartlar dikkate alınarak
değerlendirilecektir.

4-Atama şartlarını taşımadığı tespit edilenlere, il sağlık müdürlükleri tarafından
gerekçesi belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilecektir.

5-Adayların arşiv araştırmasına ilişkin iş ve işlemleri, 7315 sayılı Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden
Bakanlığımızca tesis edilecektir.

6-Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde belgelerinin uygun olduğuna karar
verilen ve 7315 sayılı Kanun uyarınca hakkında yapılan arşiv araştırması sonucu atamaya
uygun olan adayların işlemleri Bakanlığımızca yapılacaktır.

7-Ataması yapılan adaylara süresi içinde göreve başlamaları için 7201 sayılı Tebligat
Kanunu hükümleri çerçevesinde il sağlık müdürlükleri tarafından tebligat yapılacaktır.

8- Tebligat işlemleri için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS)
adresleri esas alınacaktır. Bu adreslerde herhangi bir değişiklik olması durumunda adresin
güncellenmesine ilişkin yükümlülük hak sahibine ait olup ayrıca hak sahibi başvuru formuna
iletişim bilgilerini de ekleyecektir.

9-Ataması yapılanlardan; askerlik, hastalık ve doğum mazereti hariç, tebligat tarihinden
itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir

10-Askerlik nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, terhis tarihinden
itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yerleştikleri il sağlık
müdürlüklerine başvurmaları kaydıyla göreve başlatılacaktır.

11-Hastalık veya doğum mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar,
durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla mazeretlerinin bitimini müteakip 5 iş
günü içinde göreve başlatılacaktır.

12-Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler göreve başlatılmayacak, göreve
başlatılmış olanların sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında, 26.09.2004 tarihli
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel
yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

13-Kura sonucuna göre, asıl olarak yerleşen hak sahiplerinden; istenen belgeleri süresi
içerisinde teslim etmeyenler, başvuru yapmayanlar; başvuru yaptığı halde atama şartlarını
taşımayanlar, ataması yapılıp göreve başlamayanlar (Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle
göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atama şartlarını taşımadığı sonradan
anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı
anlaşılanlar ile İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme
süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden
başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan sırasıyla yedek hak sahipleri alınacaktır. Bu
kapsamdaki iş ve işlemler, asıl hak sahiplerinin atama işlemleri tamamlandıktan sonra
Bakanlığımızca ilanen duyurulacaktır.

Başvuru evrakları için "https://yhgm.saglik.gov.tr/TR-103266/saglik-bakanligi-8000-surekli-isci-alimi-goreve-baslama-islemleri-hakkinda-duyuru.html" adresine gidebilirsiniz.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç