Sağlık Bakanlığı 5 Kadroya Kura ile Atama Yapacak: İşte Personel Alımı Başvuru Şartları

Sağlık Bakanlığı 5 Kadroya Kura ile Atama Yapacak: İşte Personel Alımı Başvuru Şartları

Sağlık Bakanlığı 5 kadroya kura ile atama yapacağını açıkladı ve atama takvimini duyurdu. İşte başvuru detayları.

Kamu 24.5.2022 08:31 0
Sağlık Bakanlığı 5 Kadroya Kura ile Atama Yapacak: İşte Personel Alımı Başvuru Şartları

Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kurası ilanı yayımladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından bugün bir açıklama yapıldı ve ilk defa yeniden atama kurası ilanına yer verildi. İlanda, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına kura ile personel alımı yapılacağına yer verildi. 

ECZACI İÇİN 1 VE 2, DİĞERLERİ İÇİN 2. YERLEŞTİRME

Yayımlanan duyuruda atama kurası ile eczacılar için 1 ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme yapılacağına , diğer kadrolar için ise sadece 2. yerleştirme işleminin yapılacağına yer verildi.

1. Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı’ yapılacaktır

2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı’ yapılacaktır.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun

4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve e-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

KİMLER BAŞVURAMAZ?

Aşağıdaki şartları sağlayan adaylar ise kuraya başvuru yapamaz:

BAŞVURU

Söz konusu atama kurasına başvurular 25-30 Mayıs tarihleri arasında PBS üzerinden alınacak. İşte atama takvimi:

Kılavuz için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç