Sağlık Bakanlığı 419 sürekli işçi alımı başvurusu işkur esube.iskur.gov.tr adresinden başladı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Sağlık Bakanlığı 419 sürekli işçi alımı başvurusu işkur esube.iskur.gov.tr adresinden başladı 2023

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 419 sürekli işçi alımı başvuru duyurusu geldi ve başvurular alınmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı 419 sürekli işçi alımı başvurusu işkur esube.iskur.gov.tr adresinden başladı 2023

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı yapacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sürekli işçi alımı yapılacağına, başvuruların İşKUR üzerinden alınmaya başladığına yer verildi. Peki ilanın başvuru bilgileri nedir?

SAĞLIK BAKANLIĞI RESMİ DUYURUSU

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuz şu şekilde:

1. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkûr Kanuna
dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede
Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında
istihdam edilmek üzere 419 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacaktır.
2. Adaylar, ilan metnine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden
ulaşabilecektir.
3. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden
04/12/2023
- 08/12/2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak
alınacaktır.
4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde
karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde
kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
5. Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından
alınacaktır.
6. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapacaktır.
7. Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen
şartlarını taşımak.
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak
Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski
hükümlü veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde terörle
mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak.
Eski hükümlü; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza
süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden
cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten
yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı
Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri
Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri
sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede
yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
4. 18 yaşını tamamlamış olmak.
5. İlan tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (04 Aralık 1983 ve daha sonraki doğumlular
başvuru yapabilecektir).
6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi (08
Aralık 2023) itibarıyla mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip
olmak.
7. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını
belgelemek (Sözlü sınav sonucunda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan
istenecektir).
8. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

BAŞVURU BAŞLADI: İŞKUR'DAN

İŞKUR üzerinden yayınlanan son dakika açıklamasında başvuruların başladığına yer verildi. Başvuruları aşağıdaki videoda gösterildiği gibi İŞKUR esube.iskur.gov.tr adresinden yapabileceksiniz.

 

Yorumlar (2)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 5 Ay Önce
Lütfen 5 yıldır sağlık sektöründe hasta kabul sekreterliği yaptım işe ihtiyacım var
Ziyaretçi 5 Ay Önce
Neden bu iş ilanlarida zonguldak yok