Sağlık Bakanlığı 2024 ilk defa ve yeniden atama kurası başvuru süresi uzatıldı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Sağlık Bakanlığı 2024 ilk defa ve yeniden atama kurası başvuru süresi uzatıldı

Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı ve ilk defa ve yeniden atama kurası başvuru ekranının yeniden açıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı 2024 ilk defa ve yeniden atama kurası başvuru süresi uzatıldı

Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kurası başvuru tarihi uzatıldı.

Sağlık Bakanlığı uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı ataması ile ilgili son dakika duyurusu yayınladı. 28 Şubat'ta yayınlanan duyuruda atama başvurularının 4 Mart'a kadar alınacağına yer verilmişti.

Bugün yayınlanan açıklamada başvuru ekranının yeniden açıldığı ve 8 Mart tarihine kadar müracaatların alınacağına yer verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.02.2024 tarihli ve 32474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2024 Yılı İlk Defa ve
Yeniden Atama Kurasına ait ilan metninde başvuruların 4 Mart 2024 tarihinde saat 18.00’ de sona
ereceği belirtilmiştir. 

İlanda 4 Mart 2024 Pazartesi saat 18.00 olarak yer alan son başvuru süresinin 8 Mart 2024
Cuma saat 18.00’ e kadar uzatılması Bakanlığımızca uygun görülerek ilan ekinde yer alan takvim
aşağıdaki şekilde güncellenmiştir"

YENİ TAKVİM

Adaylarda aranan şartlar ise şu şekilde:

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel
şartları taşımaları gerekmektedir.
2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun
4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan
eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti
Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar
dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti
Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve bu tarihe kadar Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG), uzman
diş tabibi ve uzman eczacılar,
6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık
Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve e-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr
üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda
mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını
gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini EKİP üzerinden elektronik ortamda
kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik
ortamda EKİP’e kaydetmeleri gerekmektedir.)
7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi
kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını
tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız
sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

Başvuru ekranı bugün yeniden açıldı ve 8 Mart tarihine kadar adayların başvurularını yapmaları gerektiği bildirildi.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç