Sağlık Bakanlığı 10900 işçi alımı yedek yerleştirme sonuçları duyurusu yayınlandı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Sağlık Bakanlığı 10900 işçi alımı yedek yerleştirme sonuçları duyurusu yayınlandı

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı hakkında açıklama geldi ve yedek adaylardan göreve başlayacakların teslim etmesi gereken evraklara yer verildi.

Sağlık 27 Mart 2024 11:33 0
Sağlık Bakanlığı 10900 işçi alımı yedek yerleştirme sonuçları duyurusu yayınlandı

Sağlık Bakanlığı 10900 işçi alımı duyurusu geldi.

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı hakkınd son dakika açıklaması geldi. Gelen açıklamada işçi alımı yedek yerleştirme duyurusuna yer verildi.

YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NASIL ULAŞIRIM?

Yedek adayların başvuru yaptığı şehrin il sağlık müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.

8 bin işçi alımı öncesi geçen sene yapılan 10 bin 900 işçi alımının yedek yerleştirmelerinin yapıldığına yer verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

SAĞLIK BAKANLIĞI 10.900 SÜREKLİ İŞÇİ YEDEK ALIMI GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında
“Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Elektrikçi (Genel), Bilgisayar Sistem
Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Marangoz, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Klinik Destek
Elemanı (Hastane), Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi” mesleklerinde çalıştırılmak
üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 10.900 kadro için 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde noter
huzurunda kura çekilmiş, kura sonuçları Bakanlığımızca ilan edilmiştir.

Kura sonucuna göre, asıl olarak yerleşen hak sahiplerinden; istenen belgeleri süresi
içerisinde teslim etmeyenler, başvuru yapmayanlar; başvuru yaptığı halde atama şartlarını
taşımayanlar, ataması yapılıp göreve başlamayanlar (Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle
göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atama şartlarını taşımadığı sonradan
anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı
anlaşılanlar ile İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme
süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden
başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan sırasıyla yedek hak sahipleri alınacağı
27.04.2023 tarihli ilanımızda duyurulmuştur.

Bu kapsamda asıl hak sahiplerinden boş kalan kontenjanlara sırası ile yedek hak
sahipleri alınacaktır. Yedek hak sahipleri hakkında işlemler aşağıda belirtilen şekilde
yapılacak olup;

1-Sürekli işçi yedek olarak yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları
26 Mart – 16 Nisan 2024 tarihleri arasında Ek-1 de belirtilen belgelerle birlikte yedek olarak
yerleşmeye hak kazandıkları il sağlık müdürlüklerince alınacaktır. Başvurular, şahsen yapılacak
olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

2-Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim
edemeyecek durumda olanların durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde; halen
askerde olmaları sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların ise
askerlik görevine devam ettiklerini belgelendirmeleri halinde, 16 Nisan 2024 tarihi mesai
bitimine kadar birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir

3-Başvurular, yerleşenlerden istenen Ek-1 deki belgeler, 22 Mart 2023 tarihinde
https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanan Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde
İstihdam Edilmek Üzere 10.900 Sürekli İşçi Alımı İlanı’nda yer alan Açıklamalar, Başvuru
Şartları ve ekte bulunan Meslek, Öğrenim Durumu ve Özel Şartlar dikkate alınarak
değerlendirilecektir.

4-Adayların başvurularına esas alınan belgeleri Bakanlığımıza gönderilmeyecek olup İl
Sağlık Müdürlüklerince kişiler adına oluşturulacak özlük dosyasında muhafaza edilecektir.
5-İlgili komisyonlarca atama şartlarını taşımadığı tespit edilenlere, İl Sağlık
Müdürlükleri tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilecektir.

6-10.900 İşçi alımı kapsamında ilgili komisyonlarca gerçekleştirilen inceleme ve
değerlendirme neticesinde atamaya esas belgelerinin uygun olduğuna karar verilen ve 7315
sayılı Kanun uyarınca hakkında yapılan arşiv araştırması sonucu uygun adayların atama
işlemleri Bakanlığımızca yapılacaktır.
7-Ataması yapılan adaylara süresi içinde göreve başlamaları için 7201 sayılı Tebligat
Kanunu hükümleri çerçevesinde il sağlık müdürlükleri tarafından tebligat yapılacaktır.
8- Tebligat işlemleri için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS)
adresleri esas alınacaktır. Bu adreslerde herhangi bir değişiklik olması durumunda adresin
güncellenmesine ilişkin yükümlülük hak sahibine ait olup ayrıca hak sahibi başvuru formuna
iletişim bilgilerini de ekleyecektir.
9-Askerlik nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, terhis tarihinden
itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yerleştikleri il sağlık
müdürlüklerine başvurmaları kaydıyla göreve başlatılacaktır.
10-Hastalık veya doğum mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar,
durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla mazeretlerinin bitimini müteakip 5 iş
günü içinde göreve başlatılacaktır.
11-Göreve başlatılacak işçilerin, 5510 sayılı Kanunda belirtilen süre içerisinde, İşkolları
Yönetmeliği’nin, “17 Nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolundaki 86.10 veya 86.90
kodlarından birini içeren SGK işyeri sicil numarası üzerinden işe giriş bildirgeleri düzenlenecek
ve “17 Nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolunda SGK’ya bildirimleri yapılacaktır.
12-Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler göreve başlatılmayacak, göreve
başlatılmış olanların sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında, 26/9/2004 tarihli
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel
yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Bakanlığımız Sürekli İşçi kadrolarına yedek olarak yerleşen hak sahiplerinden
yukarıda belirtilen süre içinde başvuru yapmayan veya ataması yapıldığı halde tebliğ tarihinden
itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.

Belgelere gitmek için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç