Resmi Gazete'de Yayınlandı: Ticari Kredi Faiz Oranları ve Masraflarında Düzenleme Yapıldı

Resmi Gazete'de Yayınlandı: Ticari Kredi Faiz Oranları ve Masraflarında Düzenleme Yapıldı

23 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete'de ticari kredilere ilişkin düzenleme yayınlandı.

Resmi Gazete Haberleri 23 Eylül 2022 08:35 0
Resmi Gazete'de Yayınlandı: Ticari Kredi Faiz Oranları ve Masraflarında Düzenleme Yapıldı

Ticari kredilere düzenleme geldi.

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemede ticari kredilere düzenleme geldiği açıklandı. 23 Eylül tarihli sayıda yayınlanan karar şu şekilde:

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2022/26)

MADDE 1- 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’in 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Bankalar kredi tahsis ve kredi kullandırım süreçlerini iki ayrı alt kalem olarak sınıflandırır. Kredi tahsis ücretleri dış ticaret kapsamında yer alan tüm gayri nakdi krediler ve ticari kredi kartları da dahil olmak üzere kredi riski oluşturabilecek tüm kredi limitlerine karşılık alınır. Kredi tahsis ücretleri ilk limit tahsisinde tahsis edilen kredi limitinin yüzde 0,25’ini, limit yenilemelerinde yenilenen limitin yüzde 0,125’ini geçemez. Limitin artırıldığı durumlarda ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti alınabilir. Limit tahsis veya yenileme talebi ticari müşteriden gelmediği müddetçe kredi tahsis ücreti alınamaz. Azami kredi tahsis ücreti yıllık olup tahsis edilen limit süresinin ay sayısı dikkate alınarak oransal uygulanır.

(2) Kredi kullandırım ücreti sadece nakdi kredilerden alınabilir. Kredi kullandırım ücretleri, rotatif krediler hariç olmak üzere kullandırılan kredinin yüzde 1,10’unu geçemez. Rotatif kredilerde ise ortalama kredi kullandırım bakiyesinin yıllık yüzde 1’ini geçemez. Rotatif kredilerin kullandırım ücreti ilgili dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesi üzerinden dönem sonlarında, diğer nakdi krediler için ise her bir kullandırım anında tahakkuk ettirilir. Bir yıldan kısa vadeli kredi kullandırımlarında azami kredi kullandırım ücreti, vade gün sayısı dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanır.”

MADDE 2- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) 10/6/2022 tarihli ve 31862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğin geçici 3 üncü maddesinde yer alan kredilerin kullandırımı karşılığında bankalarca mali kuruluşlardan alınabilecek ücretler bu Tebliğin 9 uncu maddesinde yer alan sınırlamalara tabidir.”

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

kredi tahsis ücretleri; ilk limit tahsisinde tahsis edilen kredi limitinin yüzde 0.25'ini, limit yenilemelerinde yenilenen limitin yüzde 0.125'ini geçemeyecek.

Limitin artırıldığı durumlarda ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti alınabilecek. 

Azami kredi tahsis ücreti yıllık olacak ve tahsis edilen limit süresinin ay sayısı dikkate alınarak oransal uygulanacak.

kredi kullandırım ücreti sadece nakdi kredilerden alınabilecek. Kredi kullandırım ücretleri, rotatif krediler hariç olmak üzere kullandırılan kredinin yüzde 1.10'unu, rotatif kredilerde ise ortalama kredi kullandırım bakiyesinin yıllık yüzde 1'ini geçemeyecek.

Merkez Bankası, koyduğu ticari kredi faiz üst sınırını aşmak için bankaların kullandığı “komisyon” yöntemini engellemek için harekete geçti. Bloomberg HT’nin edindiği bilgiye göre, aylık kullandırımlarda uygulanan yüzde 1,1’lik kredi kullandırım ücretlerinin sınırlandırılması planlanıyor.

Geçen ayki faiz oranı ile referans faiz de inmiş ve tavanlar yüzde 21,5 ve yüzde 27,6 olarak revize edilmişti. Merkez Bankası’nın bugünkü indiriminin ardından referans faizin yüzde 20 ve yüzde 26,5 seviyelerine yaklaşması bekleniyor.

Finans7.com  | Ankara

Yorumlar (0)

Seç