Prof. Dr. Fevzi Rıfat Ortaç KTO Karatay Ünivesitesi Rektörü Oldu: Kimdir, Nerelidir?

Prof. Dr. Fevzi Rıfat Ortaç KTO Karatay Ünivesitesi Rektörü Oldu: Kimdir, Nerelidir?

KTO Karatay Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Fevzi Rıfat Ortaç'ın ataması yapıldı.

Son Dakika 15 Eylül 2022 09:49 0
Prof. Dr. Fevzi Rıfat Ortaç KTO Karatay Ünivesitesi Rektörü Oldu: Kimdir, Nerelidir?

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç atandı. 

15 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete sayısında bir karar yayımalndı ve KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Fevzi Rıfat Ortaç'ın ataması yapıldı. 

PROF. DR. FEVZİ RIFAT ORTAÇ KİMDİR?

1960 yılında Sivas’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilimi Konya’da tamamladı. 1984 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesinde yüksek lisansa başladı ve 1986 yılında “Türk Vergi Hukukunda Mahremiyet ve Yasaklar” konulu tez çalışmasıyla tamamladı. 1986 yılında Maliye Bölümünde Arş.Gör. olarak göreve başladım.

1986 yılında başladığı doktora eğitimimi 1990 yılında “Türk Vergi Hukuku’nda Sorumluluk Müessesesi” konulu tez çalışması  ile Gazi Üniversitesinde tamamladı.

Derece    Alan    Üniversite    Yıl
Lisans    Maliye Bölümü    Gazi Üniversitesi    1984
                
Yüksek Lisans    Maliye Ana Bilim Dalı    Gazi Üniversitesi    1986
                
Doktora    Maliye Ana Bilim Dalı    Gazi Üniversitesi    1990
                
Akademik Unvanlar

Araştırma Görevlisi Gazi Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü) 1986-1991

Yardımcı Doçent Gazi Üniversitesi/Maliye Meslek Yüksekokulu/İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü/Maliye Pr.) 1991-1997

Doçent Gazi Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü) 1998-2004

Profesör Gazi Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü/Maliye Hukuk Anabilim Dalı) 2004

Profesör İstanbul Aydın Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü/Mali Hukuk Anabilim Dalı) 2012-2013

Profesör İstanbul Gelişim Üniversitesi/İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Ekonomi Ve Finans Bölümü) 2013-2016

Profesör İstanbul Aydın Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü/Mali Hukuk Anabilim Dalı) 2017-2020

  İdari Görevler

Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı – İstnbul Aydın Üniversitesi, 2017 – 2019.

İAÜ. Strateji ve Kalite Kurulu Koordinatörü 2017-2019.

 İAÜ. Turquality Koordinatörü 2018-2019.

 İAÜ.Eğitim Komisyonu Üyesi 2017-2019.

İAÜ. Akademik Mevzuat Düzenleme Koordinatörü 2017-2019.

İAÜ. Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi 2017-2019.

İAÜ.Üniversite Senotosu Üyesi 2017-2019.

Rektör Yardımcısı – İstanbul Gelişim Üniversitesi/İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi 2013-2015.

Dekan –  İstanbul Gelişim Üniversitesi/İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi 2013-2015.

Enstitü Müdürü- İstanbul Aydın Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü 2012-2014.

Enstitü Müdürü- Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü2008-2012.

Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi –  İstanbul Gelişim Üniversitesi 2013-2015.

Engelli Öğrenci Birimi –  İstanbul Gelişim Üniversitesi 2013-2015.

Etik Kurul Başkanı – İstanbul Gelişim Üniversitesi 2013-2015.

Anabilim Dalı Başkanı – İstanbul Aydın Üniversitesi Kamu Hukuku 2013-2015.

Maliye Bölüm Başkanı–Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. 2004-2007

Enstitü Müdür Yardımcısı – Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü 2002-2005

Bölüm Bşk.- Gazi Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü1998-2000

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı – Gazi Üniversitesi/Maliye Meslek Yüksekokulu 1994-1997.

   Tezler

Yüksek lisans Tezi

“Türk Vergi Hukuku’nda Vergi Mahremiyeti Ve Yasaklar” (1986) Tez   Danışmanı: DOÇ.DR. SADIK KIRBAŞ

Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü/Maliye ABD.

Doktora Tezi

“Türk Vergi Hukuku’nda sorumluluk” (1990) Tez Danışmanı:PROF.DR. Z. SACİT    ÖNEN,

Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü/Maliye ABD

Yorumlar (0)

Seç