Polis Alımı Mülakatında Verilen 59 Puan Hukuka Uygun Bulundu

Polis Alımı Mülakatında Verilen 59 Puan Hukuka Uygun Bulundu

Bir adayın sözlü mülakatta aldığı düşük puan Danıştay'ın gündemine geldi ancak durum normal bulundu ve dava reddedildi.

Polis Alımı 13 Eylül 2022 08:24 4
Polis Alımı Mülakatında Verilen 59 Puan Hukuka Uygun Bulundu

Polis alımında Yazılı sınav 88, sözlü mülakat 59.

PAEM polislik sınavına giren bir aday, yazılı sınavda 88 puan alarak 30'uncu sırada yer almasına ve spor aşamasında 92.5 puan almaısna rağmen sözlü mülakatta 59 puan aldı ve elendi. Durumu yargıya tşaıyan aday, sürecin iptal edilmesini istedi. Danıştay durumu değerlendirdi ve başvuruyu reddetti. 

Söz konusu davanın detayları şu şekilde verildi:

Olayda; davacının, 2015 yılı İlk Derece Amirlik Eğitimi için sınava başvuru yaptığı, yazılı sınavdan 87 puan alarak başarılı olduğu, fiziki yeterlik sınavından 92,5 puan alarak başarılı sayıldığı ve mülakata çağrıldığı, mülakat sınavında soru havuzundan 392 sıra numaralı soruyu çektiği, çekilen soruda "Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre gece nasıl arama yapılabilir?" şeklinde soru sorulduğu, davacının soruya verdiği cevabın komisyon üyelerince değerlendirilmesi neticesinde 59,6 puan alarak başarısız sayıldığı,

Dosyadaki bilgi ve belgelerde; mülakat komisyonunun usulüne uygun şekilde oluşturulduğu, yapılan sınavda adaylara sorulacak soruların sınav komisyonunca önceden belirlendiği, sınav öncesinde belirlenen soruların cevaplarının da hazırlandığı, adayların torbalardan çekmesi yoluyla soruların belirlendiği, davacının komisyon üyeleri tarafından; konu hakkında bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi yönünden değerlendirildiği ve yapılan değerlendirme neticesinde 59,6 puan aldığı, Yönetmelikte düzenlenen sözlü sınavdan başarılı sayılmak için gerekli olan en az 70 puan barajını aşamadığı görüldüğünden dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı,

Her ne kadar Yönetmeliğin 17. maddesinin 3. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ''on'' ibaresinin Dairelerince hukuka aykırı bulunarak iptal edilmişse de, davacının usulüne uygun şekilde yapılan mülakat sınavında aranılan 70 puan barajını aşamadığı görüldüğünden, iptal edilen düzenlemenin davacının başarısız sayılmasına bir etkisinin olmayacağı gerekçeleriyle,

Yönetmeliğin 17. maddesinin 3. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ''on'' ibaresinin iptaline, Yönetmeliğin dava konusu diğer hükümleri ile bireysel işlem yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

59 PUANLA ELENME HUKUKA UYGUN BULUNDU

Aday tarafındna açılan dava, Danıştay tarafındna reddedildi ve adayın 59 puanla sözlü mülakattan elenmesi hukuka uygun bulundu.

Finans7.com  | Ankara

Yorumlar (4)

Seç


Ziyaretçi 12 Gün Önce
Ben dizlerimde ödem olmasına rağmen o parkuru geçip mülakatta sorusunu tam cevaplayın sohbet bile ettim. Yedek listesinde bile değildim. Sohbetimi mi begenmediler anlamadım. Çok büyük hak yeniyor yazık günah
Ziyaretçi 12 Gün Önce
Gece arama nasıl mi olmalı onu mülakattan geçtikten sonra sizler öğreteceksiniz ya hani nasıl bi soru sorma mantığıdır polis mi bu adam ?
Ziyaretçi 12 Gün Önce
Torpilliler bu haberi beğenmedi..kamu bültenini takipten çıkardı.. 😀
Ziyaretçi 12 Gün Önce
Torpilliler bu haberi beğenmedi..Kamu bülteninide takip etmekten çıkardılar.. 😀