Polis Akademisi PAEM yazılı sınav duyurusu geldi: İşte 8. dönem İlk Derece Amirlik sınavı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Polis Akademisi PAEM yazılı sınav duyurusu geldi: İşte 8. dönem İlk Derece Amirlik sınavı

Polis Akademisi PAEM yazılı sınav duyurusu yayınladı. 8. dönem ilk derece amirlik eğitimi yazılı sınavı tarihi ve bilgileri yazımızda.

Polis Alımı 15 Mart 2024 0
Polis Akademisi PAEM yazılı sınav duyurusu geldi: İşte 8. dönem İlk Derece Amirlik sınavı

8. dönem ilk derece amirlik sınav duyurusu geldi.

Polis Akademisi Başkanlığı PAEM duyurusu yayınladı. Yayınlanan duyuruda PAEM yazılı sınavına ilişkin bilgilere yer verildi. Polis Akademisi resmi internet adresi olan pa.edu.tr adresinden yayınlanan duyuru şu şekilde:

SINAVIN ADI
Polis Akademisi Başkanlığı 8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı

SINAV BAŞVURUSU
Sınava; Polis Akademisi Başkanlığına şahsen müracaat eden ve müracaatı kabul edilen adaylar katılabileceklerdir.

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
20 Nisan 2024 Cumartesi günü, saat 10.00

SINAV MERKEZLERİ
Sınav; Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Samsun illerinde tek oturum hâlinde gerçekleştirilecektir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ
Adaylar sınav giriş belgelerini, 12/04/2024 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

SINAV UYGULAMASI

Sınav Bilgileri:

Sınav Adı

Polis Akademisi Başkanlığı 8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı

Soru Sayısı: 100

Sınav Merkezleri: Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Samsun.

Sınav Saati ve Süresi:
Saat: 10.00
Süre: 120 dakika

Cevap Seçenek Sayısı: 5

1.  Adaylar; sınav binasına her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, her türlü araç anahtarı, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç), plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç) banka/kredi kartı vb. kartlarla, her türlü elektronik /mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, kalem, silgi, kalemtıraş, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve bu gibi araçlarla, yiyecek içecek (şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç), ilaç ve diğer tüketim maddeleri (kullanımı doktor raporu ile belgelendirilen işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb. cihazlar hariç) ile alınmayacaktır.

2. Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava sivil kıyafetle ve silahsız olarak gireceklerdir.

3. Adaylar; sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Adaylar; nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu/karekodlu T.C. geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.
Evlilik, boşanma, mahkeme kararı vb. nedenlerle soyadı değişikliği olan adayların geçerli kimlik belgesinde yer alan kimlik numaraları kontrol edilir, giriş belgesindeki kimlik numarası ile aynı ise kimlik belgesi geçerli kabul edilir.

4. Adaylar, sınav giriş belgesinde belirtilen oturum saatinden en geç 30 dakika önce sınav yapılacak merkezde hazır bulunacaktır.

5. Sınav/oturum başlama saatinden itibaren 15 dakika içinde gelen aday/adaylar sınava alınır ancak bu aday/adaylara ek süre verilmez. Adaylar, sınav/oturum başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde hiçbir nedenle salondan dışarı çıkamaz. Sınav başladıktan sonra salondan ayrılan aday/adaylar tekrar sınav salonuna alınmaz.

6. Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 22/04/2024 tarihinde www.meb.gov.tr, https://odsgm.meb.gov.tr ve/veya https://www.pa.edu.tr/ adreslerinden yayımlanacaktır.
7. Sınav sonuç bilgileri 20/05/2024 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ve/veya https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacaktır.

Sıra No

Sınav Konu Başlığı

Soru Sayısı

Polis Meslek Mevzuatı

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
1481 Sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
5726 Sayılı Tanık Koruma Kanunu
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
Adli Kolluk Yönetmeliği
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği

30

Ceza Muhakemesi Hukuku (5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu)

10

Ceza Hukuku (5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu)

10

Anayasa Hukuku (18/10/1982 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası)

10

İdare Hukuku

10

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

10

İnsan Hakları

10

Genel Kültür

10
Sınava yönelik soru hazırlama çalışmalarında sınav kapsamında yer alan mevzuatın sınav duyurusunun ilan tarihi itibarıyla “mevzuat.gov.tr” adresinde yer alan mevcut hâlleri dikkate alınacaktır. Adaylar sınav duyurusu ilan tarihinden sonra konu başlıklarında yer alan mevzuatta yapılacak değişikliklerden sorumlu olmayacaktır.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Değerlendirmede yalnızca doğru cevap sayısı dikkate alınacak olup 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

•  Başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

• Başarı sıralaması yapılırken kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı en yüksek puan alandan başlanacak olup yapılan başarı ve puan sıralamasında adaylar arasında eşitlik olması durumunda eşitlik bozuluncaya kadar sırasıyla;
a) Polis Meslek Mevzuatı,
b) Ceza Muhakemesi Hukuku,
c) Ceza Hukuku,
ç) Anayasa Hukuku,
d) İdare Hukuku,
e) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
f) İnsan Hakları,
g) Genel Kültür,
konularında doğru cevap sayısı daha fazla olan adaya öncelik tanınacaktır.

• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi durumunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

• Sınavda hatalı soru/sorulara yer verildiğinin tespit edilmesi durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/02/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’inci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

SINAV İTİRAZLARI
• Adaylar; sınav sorularına ve cevap anahtarına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr ve/veya https://www.pa.edu.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren geç 2 (iki) iş günü içinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren geç 2 (iki) iş günü içinde T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Halk Bankası AŞ’nin şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla kendi T.C. kimlik numaraları ile KDV dâhil 50 (elli) TL sınav itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Adaylar belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. İtirazlar itiraz süresi dolduktan sonra en geç 4 (dört) iş günü içerisinde incelenerek sonucu ilgili adaya bildirilecektir. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.
• ÖDSGM’ye doğrudan yapılan itirazlar ile posta, e-posta veya faksla yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

•  Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

• Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

• 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca sorulara, cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, sonuçların www.meb.gov.tr ve/veya https://www.pa.edu.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmaz.

İLETİŞİM ve DUYURU
Millî Eğitim Bakanlığı: İletişim Merkezi "444 0 632”
0 (312) 413 32 65 - 0 (312) 413 56 86 - 0 (312) 413 56 87
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı: 0 (312) 462 88 64

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç