Polis Akademisi 6 bin erkek polis alımı yapacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Polis Akademisi 6 bin erkek polis alımı yapacak

Polis Akademisi Başkanlığı 6 bin erkek polis alımı yapacağını açıkladı. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

Polis Alımı 7 Nisan 2024 0
Polis Akademisi 6 bin erkek polis alımı yapacak

Polis Akademisi Başkanlığı 6 bin erkek polis alımı yapıyor.

Polis Akademisi 31. dönem POMEM duyurusu geçen gün yayınlandı. Yayınlanan duyuruya baktığımızda 6 bin erkek polis alımı yapılacağına yer verildi. Peki erkek polis alımına başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları nedir? İşte gelen son dakika bilgileri.

POLİSLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Polislik başvuru şartları şu şekilde açıklandı:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans
mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban
puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci
maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş
ve çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3
puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş
dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış
olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle
endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 

ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile, adayın;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş
olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan
dolayı devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile
neticelenmemiş olmak,

h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde
çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı
mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve
satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari
soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak
veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına
üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

31. dönem POMEM kapsamında Polis Akademisi Başkanlığı'na yapılan polis alımında başvurular, aşağıdaki videoda belirtilen adımların takip edilmesi ile birlikte yapılacak:

Kadın erkek diğer adaylarla tanışmak ve bilgi alış verişi için >> TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç