Polis Akademisi 500 komiser yardımcısı alımı PAEM başvurusu başladı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Polis Akademisi 500 komiser yardımcısı alımı PAEM başvurusu başladı 2023

Polis Akademisi Başkanlığı 500 komiser yardımcısı alımı başvuru ekranı açıldı ve başvurular alınmaya başlandı. İşte başvuru bilgileri.

Polis Alımı 18 Eylül 2023 09:01 0
Polis Akademisi 500 komiser yardımcısı alımı PAEM başvurusu başladı 2023

PAEM 500 KOMİSER YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU EKRANI AÇILDI

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 2023 yılı PAEM komiser yardımcısı alımı başvuru ekranının açıldığı ve başvuruların alınmaya başladığına yer verildi.

Yayınlanan son dakika açıklamasında başvuru şartlarına şu şekilde yer verildi:

KİMLER BAŞVURABİLİR?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Örgün eğitim veren Hukuk Fakültesi, Tüm Mühendislik-Mimarlık Fakülte ve Bölümleri, Biyoloji Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü, Ekonomi Bölümü, Fizik Bölümü, İktisat Bölümü, İlahiyat Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, İstatistik Bölümü, İşletme Bölümü, Kamu Yönetimi Bölümü, Kimya Bölümü, Maliye Bölümü, Matematik Bölümü, Psikoloji Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümü, Sosyoloji Bölümü, Tarih Bölümü, Uluslararası İlişkiler Bölümü mezun olmak,

3) Bakanlıkça belirlenecek KPSS puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (75,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için yirmi sekiz yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

7) Hamile olmamak,

8) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî soruşturma/kovuşturma veya idarî soruşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

9) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, 

10) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

11) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

12) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

13) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak, 

14) Terör örgütleri ile bu örgütlerin eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

15) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak,

16) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, ilgili mevzuat hükümlerine göre olumlu olmak,  Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne alınacak öğrencilerin boy ve kilo şartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini inceleyiniz.

(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

MEZUNİYET ŞARTI

Aşağıdaki bölümlerdenm ezun olacak adaylar başvuru yapabilir:

1

Hukuk Fakültesi

2

Tüm Mühendislik-Mimarlık Fakülte ve Bölümleri

3

Biyoloji Bölümü

4

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü

5

Ekonomi Bölümü

6

Fizik Bölümü

7

İktisat Bölümü

8

İlahiyat Bölümü

9

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

10

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

11

İstatistik Bölümü

12

İşletme Bölümü

13

Kamu Yönetimi Bölümü

14

Kimya Bölümü

15

Maliye Bölümü

16

Matematik Bölümü

17

Psikoloji Bölümü

18

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

19

Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümü

20

Sosyoloji Bölümü

21

Tarih Bölümü

22

Uluslararası İlişkiler Bölümü

BAŞVURU

İlana başvurular bugün başladı ve 22 Eylül 2023 tarihine kadar alınacak.

Adaylar ais.pa.edu.tr adresi üzerinden başvurusunu yapacak. Başvuru ücreti, sıralamanın açıklanması sonrası yatırılacak. Sadece sıralamaya girecekler ücreti yatıracak. Kadın erkek diğer adaylarla tanışmak - bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç