PAEM kadın erkek 500 komiser yardımcısı alımı yapacak 2023

PAEM kadın erkek 500 komiser yardımcısı alımı yapacak 2023

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada kadın erkek 500 komiser yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. İşte başvuru bilgisi.

Polis Alımı 16 Eylül 2023 08:35 0
PAEM kadın erkek 500 komiser yardımcısı alımı yapacak 2023

Polis Akademisi Başkanlığı 2023 yılı PAEM alım ilanı yayımlandı. 

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve 2023 yılı 6. Dönem PAEM ilanı ile 500 komiser yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Akademi resmi internet sayfası üzerinden gelen duyuruya baktığımızda başvuruların 18 Eylül-22 Eylül tarihleri arasında yapılabileceği yer alıyor. İşte başvuruya ilişkin detaylar.

KADIN ERKEK KONTENJAN DAĞILIMI

Polis Akademisi resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan açıklamada kontenjan dağılımı şu şekilde yer aldı;

  • 400 Erkek
  • 100 Kadın

aday olmak üzere toplamda 500 Öğrenci alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
-Örgün eğitim veren aşağıda tabloda belirtilen (en az dört (4) yıl süreli) Fakülte/Bölümlerden mezun olmak,
-2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (75.000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
-18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için yirmi sekiz yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak), 
-Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
-Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
-Hamile olmamak,
-Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî soruşturma/kovuşturma veya idarî soruşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, 
-Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
-Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
-Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
-Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,
-Terör örgütleri ile bu örgütlerin eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
-Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak,
-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, ilgili mevzuat hükümlerine göre olumlu olmak,

BAŞVURU NE ZAMAN?

Başvurular 18 Eylül ile 22 Eylül tarihleri arasında "https://ais.pa.edu.tr/" üzerinden alınmaya başlayacak.

Başvuru başladığında bildirimle haberdar olmak için uygulamamızı indirin;

Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)

Seç