Özel Okul Öğretmenleri İçin AYM'den Önemli Karar!

Özel Okul Öğretmenleri İçin AYM'den Önemli Karar!

Anayasa Mahkemesi tarafından bir açıklama yapıldı ve özel okullarda çalışan öğretmenleri ilgilendiren önemli bir karara imza atıldı.

Çalışma Hayatı 12.4.2022 11:16 0
Özel Okul Öğretmenleri İçin AYM'den Önemli Karar!

AYM'den özel okullarda çalışan öğretmenleri ilgilendiren önemli iptal kararı geldi.


Anayasa Mahkemesi , Resmi Gazete'de yayınladığı yeni kararında on binlerce öğretmeni ilgilendiren önemli bir sonuca vardı. 26 Ocak 2022 tarihinde görülen bir dosyada, hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olmayan öğretmenlerin özel okullarda çalışmasını engelleyen kuralı iptal ettiğini duyurdu. İptal edilen madde nedeniyle , hakkında kesinleşmiş karar olmayan öğretmenler okullarındna atılabiliyordu. Ancak yeni karara göre bu artık mümkün olmayacak.


"5580 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımayan kişilerin özel eğitim kurumu personeli olarak çalışabilmesinin mümkün olmadığı gözetildiğinde kuralla çalışma hakkı ve özgürlüğüne yönelik bir sınırlama getirildiği anlaşılmaktadır.

Anayasa'nın 13. maddesine göre temel hak ve özgürlüklere sınırlama getiren düzenlemelerin kanunla yapılması, Anayasa'da öngörülen sınırlama sebebine uygun ve ölçülü olması gerekir. Bu kapsamda çalışma hakkı ve özgürlüğünü sınırlamaya yönelik bir kanuni düzenlemenin şeklen var olması yeterli olmayıp kuralların keyfiliğe izin vermeyecek şekilde belirli, ulaşılabilir ve öngörülebilir düzenlemeler niteliğinde olması gerekir." ifadeleri ile yayınlanan söz konusu kararda özel okullarda çalışmakta olan personellerin görev sırasında suç işlemeleri ya da görevde kendilerine karşı işlenen suçlar için TCK hükümlerinin uygulanacağı, ceza kovuşturması sürecinde kamu personeli gibi işlem görecekleri, kurum ile kurum personellerinin MEB denetiminde olduğunun altı çizildi.


Kararın devamında, özel okullarda çalışan personeller hakkında sahtecilik ve dolandırıcılık suçlaması ile kovuşturma bulunmaması şartının ön görülmesinin bu personele toplum un ve bireylerin güvenle yaklaşmasına katkı sağlayacağı ve bunu destekleyeceği gözetildiğine yer verildi.


İşte söz konusu karar:Bunun yanı sıra Anayasa Mahkemesi , geçen hafta FETÖ iltisak nedeniyle kapatılan bir kurumda çalışan öğretmenin çalışma iznini iptal etmesi ile ilgili önemli bir karara imza attı ve kararın özel hayata saygı hakkının ihlali olarak değerlendirildiği, çalışma izninin iptal edilemeyeceğini bildirmişti. Söz konusu karar, KHK ile öğretmenin kurumunun kapatılması sonrası Valilik tarafından verilmiş, ancak bu karar Anayasa Mahkemesi tarafından geçen hafta iptal edilmişti. Buna göre KHK ile kapatılan kurumlardaki personellerin mahkeme kararı olmadan izninin iptal edilemeyeceği görüldü.


Yorumlar (0)

Seç