ÖSYM 33 bin TL maaşla 30 bilişim personeli alacak

ÖSYM 33 bin TL maaşla 30 bilişim personeli alacak

ÖSYM Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 33 bin TL maaşla personel alınacağına yer verildi.

ÖSYM 33 bin TL maaşla 30 bilişim personeli alacak

ÖSYM 30 personel alacak.

ÖSYM Başkanlığı tarafından az önce bir duyuru yayınladı. Yayınlanan duyuruda bilişim personeli kadrosunda istihdam etmek üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde çalıştırılacak personellerde aranan şartlar şu şekilde:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları
taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim
mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için
başvuru yapabilirler.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip
bulunmak, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi
gerekmektedir. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı
Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde
sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli
olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
belgelemek,
e) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü
transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama
dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini
gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi
belgeler kabul edilir,
f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen
özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,
ğ) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem
çözme yeteneklerine sahip olmak,
h) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
ı) Yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,
i) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak

BAŞVURU

Personel alımına başvurular e-Devlet üzerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 19.01.2023 - 02.02.2023 arasında alınacak.

Yorumlar (0)

Seç