Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 60 KPSS ile En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak: Başvuru İnternetten 2022

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 60 KPSS ile En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak: Başvuru İnternetten 2022

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı ve en az lise mezunlarından sözleşmeli personel alınacağına yer verildi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 60 KPSS ile En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak: Başvuru İnternetten 2022

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi personel alımı ilanı yayımladı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir ilan yayımlandı ve en az lise mezunlarından 60 KPSS ile kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Sözleşmeli olarak yapılacak personel alımında başvuru bilgileri finans7.com'da.

"Üniversitemiz merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; aşağıdaki tabloda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen kadrolara toplam 10 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır" ifadeleri ile yayımlanan sözleşmeli personel alımında başvuru bilgileri şu şekilde oldu:

BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Başvuru bitimi tarihi itibarıyla büro personeli kadroları için 30 (otuz), destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi kadroları için 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.

4- Atamaya hak kazananlar hakkında yapılacak olan arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca tek taraflı sözleşmesini fesih edenlerin 1 yıl geçmedikçe atamaları yapılmayacaktır.

6- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde  hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

7- Atamaya hak kazanan aday ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir

8- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (terhis, tecilli veya muaf olmak) 9- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

10- Üniversitemiz, merkez ve ilçe yerleşkelerinde kurum içi görevlendirmeye binaen çalışmaya engel durumu bulunmamak

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

İlana başvurular e- Devlet Kapısı üzerinden “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 14.07.2022-28.07.2022 tarihleri arasında yapılacak.

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç