Orta Doğu Teknik Üniversitesi personel alım ilanı geldi: İşte başvuru 2023

Orta Doğu Teknik Üniversitesi personel alım ilanı geldi: İşte başvuru 2023

Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve personel alımı yapılacağına yer verildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi personel alım ilanı geldi: İşte başvuru 2023

Orta Doğu Teknik Üniversitesi personel alım ilanı geldi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve personel alımı yapılacağına yer verildi. Üniversite tarafından yayımlanan ilana baktığımızda 4 personel alımı yapılacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda söz konusu personel alım ilanının detaylarına yer verdik.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
2. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak).
3. 01/01/1993 ve sonrası doğumlu olmak ile birlikte son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
4. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
5. Haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saat ve günlerde görev yapma şartını kabul etmek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak ve vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak (İlgili hususlarda beyan dilekçesi müracaat evraklarına ek olarak alınacaktır.)
6. Talep edilen sertifika ve belgelerin ilan yayım tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.
7. Adayların ilana son başvuru tarihi itibariyle aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
8. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” amir hüküm gereği, ilgili durumu karşılayanlar, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir.)

ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU

İlana başvurular 11 Kasım ile 27 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek.

Başvuru Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Evrak ve Arşiv Müdürlüğü– Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Çankaya/Ankara

İlan Metni İçin TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;