Orman Genel Müdürlüğü 26 orman muhafaza memuru alımı başvurusu başlıyor 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Orman Genel Müdürlüğü 26 orman muhafaza memuru alımı başvurusu başlıyor 2024

Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamada 26 orman muhafaza memuru alımuı yapılacağı açıklandı. İşte başvuru bilgisi.

Orman Genel Müdürlüğü 26 orman muhafaza memuru alımı başvurusu başlıyor 2024

Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza memuru alımı yapacak.

Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamada 26 orman muhafaza memuru alımuı yapılacağı açıklandı. Gelen duyuruya baktığımızda en az 65 KPSS puanı ile orman muhafaza memuru alımı yapılacağı görülüyor. Peki başvuru ne zaman? Mülakat yapılacak mı? Başvuru şartları nedir? İşte başvuru detayları.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

b) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2022-KPSSP93) en az 65 puan almış olmak,

c) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,

ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü
ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir

MÜLAKAT YAPILACAK MI?

Söz konusu personel alımı sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak.

BAŞVURU

Adaylar 29/04/2024 – 09/05/2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 09/05/2024 gecesi saat 23:59'da sona erecektir. 

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç