Orman Genel Müdürlüğü 124 personel alımı başvuru ekranı açıldı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Orman Genel Müdürlüğü 124 personel alımı başvuru ekranı açıldı

OGM personel alımı duyurusu geldi ve sözleşmeli kamu personel alımı başvurularının başladığına yer verildi. İlan yazımızda.

Orman Genel Müdürlüğü 124 personel alımı başvuru ekranı açıldı

OGM 124 personel alımı başvurusu başladı.

Orman Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı ve birçok kadroda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. Farklı illere yapılacak sözleşmeli kamu personeli alımında başvurular Kariyer Kapısı üzerinden alınmaya başlandı. Peki başvuru nasıl yapılacak?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

3. Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ekte yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR VE KADROLAR-ALIM YAPILAN İLLER

BÜRO PERSONELİ
Öğrenim: İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
İlan Bilgileri
Unvan (BÜRO PERSONELİ)
Kontenjan
Orman Genel Müdürlüğü (Merkez) (Ankara ili) Kontenjan (3)
Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü (Ankara ili) Kontenjan (1)
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü (Ankara ili) Kontenjan (2)
Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğü (Ankara ili) Kontenjan (1)
Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü (Ankara ili) Kontenjan (1)
Murgul Orman İşletme Müdürlüğü (Artvin ili) Kontenjan (1)
Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü (Bilecik ili) Kontenjan (1)
Gerede Orman İşletme Müdürlüğü (Bolu ili) Kontenjan (1)
Göynük Orman İşletme Müdürlüğü (Bolu ili) Kontenjan (1)
İskilip Orman İşletme Müdürlüğü (Çorum ili) Kontenjan (1)
Oltu Orman İşletme Müdürlüğü (Erzurum ili) Kontenjan (1)
Antakya Orman İşletme Müdürlüğü (Hatay ili) Kontenjan (2)
İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü (Hatay ili) Kontenjan (2)
Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü (Kahramanmar Kontenjan (2)
Onikişubat Orman İşletme Müdürlüğü (Kahramanmaraş Kontenjan (3)
Araç Orman İşletme Müdürlüğü (Kastamonu ili) Kontenjan (2)
İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü (Kastamonu ili) Kontenjan (2)
Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü (Kırklareli ili) Kontenjan (2)
Vize Orman İşletme Müdürlüğü (Kırklareli ili) Kontenjan (1)
Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğü (Muğla ili) Kontenjan (1)
Geyve Orman İşletme Müdürlüğü (Sakarya ili) Kontenjan (1)
Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü (Sakarya ili) Kontenjan (1)

GÜVENLİK GÖREVLİSİ
1. Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,
2. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
3. Son başvuru tarihinde, belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına (silahlı – silahsız) sahip olmak. Özel Güvenlik Kimlik Kartını (silahlı – silahsız) ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.
4. Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
5. Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen "Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu yoktur." ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;

- Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
- Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
- Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
- Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,
- Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.

6. Adaylar için boyunun 170 cm'den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 20'den fazla veya az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+20=95 kg ve en az 75-20=55 kg olmalıdır.)
7. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
İlan Bilgileri
Unvan (KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ)
Kontenjan
Orman Genel Müdürlüğü (Merkez) (Ankara ili) Kontenjan (2)
Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü (Eskişehir ili) Kontenjan (1)

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
1. Elektronik Mühendisliği, Mikroelektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
2. İlan tarihi itibari ile özel veya kamu kurumlarında en az iki (2) yıllık öğrenimine uygun mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir. (Mesleki tecrübelerin değerlendirilmesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında başvuruda bulunulan branş ile ilgili/alakalı meslek kodlarından lisans mezuniyetinden sonra yatan sigortalı hizmet süreleri değerlendirmeye alınacaktır.)
İlan Bilgileri
Unvan (MÜHENDİS)

MAKİNE TEKNİKERİ
Öğrenim: Makine-Resim Konstrüksiyon, Makine,Resim ve Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Makine Resim ve Konstrüksiyon önlisans programlarının birinden mezun olmak.
İlan Bilgileri
Unvan (TEKNİKER)
Kontenjan
Ankara Orman İşletme Müdürlüğü (Ankara ili) Kontenjan (1)

AVUKAT
1. Son müracaat tarihi itibarıyla Hukuk Fakültelerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Hukuk Programı bölümünden mezun olmak.
2. Son müracaat tarihi itibarıyla Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak ve Avukatlık Ruhsatı aldıktan sonra en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalışmış olduğunu belgelendirmek (E-devlet sistemi üzerinden İşyeri Unvan Listesinin de belirtildiği Barkotlu belge olarak Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydının alınarak ibraz edilmesi gerekmektedir.)
İlan Bilgileri
Unvan (AVUKAT)
Kontenjan
Artvin Orman İşletme Müdürlüğü (Artvin ili) Kontenjan (1)
Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü (Eskişehir ili) Kontenjan (1)
Antakya Orman İşletme Müdürlüğü (Hatay ili) Kontenjan (1)
Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü (Hatay ili) Kontenjan (1)
Malatya Orman İşletme Müdürlüğü (Malatya ili) Kontenjan (1)

HARİTA MÜHENDİSİ
1. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
2. İlan tarihi itibari ile özel veya kamu kurumlarında en az iki (2) yıllık öğrenimine uygun mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir. (Mesleki tecrübelerin değerlendirilmesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında başvuruda bulunulan branş ile ilgili/alakalı meslek kodlarından lisans mezuniyetinden sonra yatan sigortalı hizmet süreleri değerlendirmeye alınacaktır.)
İlan Bilgileri
Unvan (MÜHENDİS)
Kontenjan
Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü (Adıyaman ili) Kontenjan (1)
Ankara Orman İşletme Müdürlüğü (Ankara ili) Kontenjan (3)
Bursa Orman İşletme Müdürlüğü (Bursa ili) Kontenjan (1)
Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü (Erzurum ili) Kontenjan (1)
Giresun Orman İşletme Müdürlüğü (Giresun ili) Kontenjan (2)
Antakya Orman İşletme Müdürlüğü (Hatay ili) Kontenjan (1)
İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü (İstanbul ili) Kontenjan (1)
Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü (Kahramanmar Kontenjan (1)
Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü (Kütahya ili) Kontenjan (1)
Malatya Orman İşletme Müdürlüğü (Malatya ili) Kontenjan (1)
Muğla Orman İşletme Müdürlüğü (Muğla ili) Kontenjan (1)

LABORANT
Öğrenim: Tarımsal Laboratuvar, Laboratuvar, Laboratuvar Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
İlan Bilgileri
Unvan (LABORANT)
Kontenjan
Mersin Orman İşletme Müdürlüğü (Mersin ili) Kontenjan (1)

TEKSTİL MÜHENDİSİ
1. Tekstil Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
2. İlan tarihi itibari ile özel veya kamu kurumlarında en az iki (2) yıllık öğrenimine uygun mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir. (Mesleki tecrübelerin değerlendirilmesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında başvuruda bulunulan branş ile ilgili/alakalı meslek kodlarından lisans mezuniyetinden sonra yatan sigortalı hizmet süreleri değerlendirmeye alınacaktır.)
İlan Bilgileri
Unvan (MÜHENDİS)
Kontenjan
Ankara Orman İşletme Müdürlüğü (Ankara ili) Kontenjan (1)

İNŞAAT TEKNİKERİ
Öğrenim: İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
İlan Bilgileri
Unvan (TEKNİKER)
Kontenjan
Ankara Orman İşletme Müdürlüğü (Ankara ili) Kontenjan (1)
Hatay Orman İşletme Müdürlüğü (Hatay ili) Kontenjan (1)
Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü (Kahramanmar Kontenjan (1)

BÜRO MEMURU
Öğrenim: İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
İlan Bilgileri
Unvan (BÜRO PERSONELİ)

MAKİNE MÜHENDİSİ
1. Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
2. İlan tarihi itibari ile özel veya kamu kurumlarında en az iki (2) yıllık öğrenimine uygun mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir. (Mesleki tecrübelerin değerlendirilmesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında başvuruda bulunulan branş ile ilgili/alakalı meslek kodlarından lisans mezuniyetinden sonra yatan sigortalı hizmet süreleri değerlendirmeye alınacaktır.)
İlan Bilgileri
Unvan (MÜHENDİS)
Kontenjan
Ankara Orman İşletme Müdürlüğü (Ankara ili) Kontenjan (2)
Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü (Elazığ ili) Kontenjan (2)
Antakya Orman İşletme Müdürlüğü (Hatay ili) Kontenjan (1)
Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü (Kahramanmar Kontenjan (1)
Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğü (Şanlıurfa ili) Kontenjan (1)

GRAFİKER
1. Grafik, Grafik Tasarımı, Grafik-Grafik Tasarımı, Grafik ve Reklamcılık, Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2. İlan tarihi itibari ile özel veya kamu kurumlarında en az iki (2) yıllık öğrenimine uygun mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir. (Mesleki tecrübelerin değerlendirilmesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında başvuruda bulunulan branş ile ilgili/alakalı meslek kodlarından lisans mezuniyetinden sonra yatan sigortalı hizmet süreleri değerlendirmeye alınacaktır.)
İlan Bilgileri
Unvan (BÜRO PERSONELİ)
Kontenjan
Orman Genel Müdürlüğü (Merkez) (Ankara ili) Kontenjan (2)

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
1. Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
2. İlan tarihi itibari ile özel veya kamu kurumlarında en az iki (2) yıllık öğrenimine uygun mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir. (Mesleki tecrübelerin değerlendirilmesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında başvuruda bulunulan branş ile ilgili/alakalı meslek kodlarından lisans mezuniyetinden sonra yatan sigortalı hizmet süreleri değerlendirmeye alınacaktır.)
İlan Bilgileri
Unvan (MÜHENDİS)
Kontenjan
Artvin Orman İşletme Müdürlüğü (Artvin ili) Kontenjan (1)
Antakya Orman İşletme Müdürlüğü (Hatay ili) Kontenjan (1)

İNŞAAT MÜHENDİSİ
1. İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
2. İlan tarihi itibari ile özel veya kamu kurumlarında en az iki (2) yıllık öğrenimine uygun mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir. (Mesleki tecrübelerin değerlendirilmesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında başvuruda bulunulan branş ile ilgili/alakalı meslek kodlarından lisans mezuniyetinden sonra yatan sigortalı hizmet süreleri değerlendirmeye alınacaktır.)
İlan Bilgileri
Unvan (MÜHENDİS)
Kontenjan
Ankara Orman İşletme Müdürlüğü (Ankara ili) Kontenjan (1)
Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü (Eskişehir ili) Kontenjan (1)
Antakya Orman İşletme Müdürlüğü (Hatay ili) Kontenjan (1)
Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü (Kahramanmar Kontenjan (1)
Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğü (Şanlıurfa ili) Kontenjan (1)

KİMYA MÜHENDİSİ
1. Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programlarının birinden mezun olmak.
2. İlan tarihi itibari ile özel veya kamu kurumlarında en az iki (2) yıllık öğrenimine uygun mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir. (Mesleki tecrübelerin değerlendirilmesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında başvuruda bulunulan branş ile ilgili/alakalı meslek kodlarından lisans mezuniyetinden sonra yatan sigortalı hizmet süreleri değerlendirmeye alınacaktır.)
İlan Bilgileri
Unvan (MÜHENDİS)
Kontenjan
Afyonkarahisar Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Merkezi Kontenjan (1)
Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (İzmi Kontenjan (1)

İSG BÜRO MEMURU
Öğrenim: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
İlan Bilgileri
Unvan (BÜRO PERSONELİ)
Kontenjan
Orman Genel Müdürlüğü (Merkez) (Ankara ili) Kontenjan (2)

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
1. Elektronik Mühendisliği, Mikroelektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
2. İlan tarihi itibari ile özel veya kamu kurumlarında en az iki (2) yıllık öğrenimine uygun mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir. (Mesleki tecrübelerin değerlendirilmesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında başvuruda bulunulan branş ile ilgili/alakalı meslek kodlarından lisans mezuniyetinden sonra yatan sigortalı hizmet süreleri değerlendirmeye alınacaktır.)
İlan Bilgileri
Unvan (MÜHENDİS)
Kontenjan
Ankara Orman İşletme Müdürlüğü (Ankara ili) Kontenjan (2)
Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü (Elazığ ili) Kontenjan (1)
Antakya Orman İşletme Müdürlüğü (Hatay ili) Kontenjan (1)
Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü (Kahramanmar Kontenjan (1)
Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü (Kütahya ili) Kontenjan (1)

UÇAK BAKIM TEKNİKERİ
Öğrenim: Uçak Elektriği, Uçak Elektroniği, Uçak Gövdesi, Uçak Motoru, Uçak Teknolojisi, Uçak Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde Bakım önlisans programlarının birinden mezun olmak.
İlan Bilgileri
Unvan (TEKNİKER)
Kontenjan
Orman Genel Müdürlüğü (Merkez) (Ankara ili) Kontenjan (2)

ŞOFÖR
1. Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,
2. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)
3. Psikoteknik belgesine sahip olmak.
4. SRC3 – SRC4 belgesine sahip olmak.
5. Sürücü belgesine en az 2 yıldır sahip olmak.
6. Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
7. Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
8. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
9. Cinsiyeti Erkek olmak.
İlan Bilgileri
Unvan (DESTEK PERSONELİ)
Kontenjan
Feke Orman İşletme Müdürlüğü (Adana ili) Kontenjan (1)
Orman Genel Müdürlüğü (Merkez) (Ankara ili) Kontenjan (11)
Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü (Ankara ili) Kontenjan (1)
Akseki Orman İşletme Müdürlüğü (Antalya ili) Kontenjan (1)
Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü (Antalya ili) Kontenjan (1)
Murgul Orman İşletme Müdürlüğü (Artvin ili) Kontenjan (1)
Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü (Bursa ili) Kontenjan (1)
Yenice Orman İşletme Müdürlüğü (Çanakkale ili) Kontenjan (1)
Buldan Orman İşletme Müdürlüğü (Denizli ili) Kontenjan (1)
Keşan Orman İşletme Müdürlüğü (Edirne ili) Kontenjan (1)
Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü (Gaziantep ili) Kontenjan (1)
Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü (Giresun il Kontenjan (1)
Antakya Orman İşletme Müdürlüğü (1) (Hatay ili) Kontenjan (1)
Şile Orman İşletme Müdürlüğü (İstanbul ili) Kontenjan (1)
Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü (Kahramanmar Kontenjan (1)
Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü (Mersin ili) Kontenjan (1)
Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğü (Muğla ili) Kontenjan (1)
Karasu Orman İşletme Müdürlüğü (Sakarya ili) Kontenjan (1)
Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü (Sakarya ili) Kontenjan (1)
Hendek Orman İşletme Müdürlüğü (Sakarya ili) Kontenjan (1)

ADALET-BÜRO MEMURU
Öğrenim: Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.
İlan Bilgileri
Unvan (BÜRO PERSONELİ)
Kontenjan
Orman Genel Müdürlüğü (Merkez) (Ankara ili) Kontenjan (5)

BAŞVURU EKRANI

İlana başvurular internet üzerinden alınıyor.

Linke tıklayın. Daha sonra açılan sayfada e devlet girişi yapın ve başvuru adımlarını takip ederek müracaatınızı yapın. Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için  TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (2)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 2 Ay Önce
Adalet bölümünde bu ilan henüz başvuruya açılmamıştır diyor
Ziyaretçi 2 Ay Önce
Orman icin 70 puan cok cok fazla degilmi :/