OGM engelli ve eski hükümlü işçi alımı başvurusu başladı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

OGM engelli ve eski hükümlü işçi alımı başvurusu başladı

Orman Genel Müdürlüğü engelli ve eski hükümlü işçi alımı başvuru ekranı açıldı ve başvurular alınmaya başlandı.

İŞKUR İlanları 22 Nisan 2024 0
OGM engelli ve eski hükümlü işçi alımı başvurusu başladı

OGM engelli ve eski hükümlü işçi alımı başvurusu başladı.

Türkiye İş Kurumu resmi sayfasından bir açıklama yapıldı. esube.iskur.gov.tr kamu ilanları kısmından yayınlanan son dakika açıklamasında Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde engelli ve eski hükümlü statüsünde istihdam etmek üzere 68 sürekli işçi alımı yapılacağına yer verildi. Başvurular bugün itibarıyla başladı.

30 adet engelli ve 38 adet eski hükümlü/TMY statüsüne yapılacak işçi alımı için bugün başlayan başvurular 26 Nisan 2024 tarihine kadar alınacak. İŞKUR açık iş ilanları kamu ilanları sayfasındna yapılacak başvurular için şartlar şu şekilde:

ENGELLİ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI
1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

7.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl’de ikamet ediyor olmak,

8. Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir,

9.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

10. Noter huzurunda Kura çekimi 13-17/05/2024 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ve kura yeri vb. tüm bilgilendirmeler ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanacaktır,

11. Adaylardan istenilecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav tarihi ve işe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden duyurulacaktır,

- Aşağıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak.
MEB onaylı;
*Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası,
*Bilgisayar Operatörlüğü Sertifikası,
*Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası,
*İnsan Kaynakları Sertifikası,
*Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası,
*Halkla İlişkiler Sertifikası,
*Personel Bordro ve Özlük İşleri Sertifikası,
*Genel Muhasebe Sertifikası,
*Çağrı Merkezi Sertifikası
Ortaöğretim/Ön lisans/Lisans düzeylerinde yukarıda yer alan sertifikaların konusu olan
dersleri almış olmak ve bunun transkript ile ispatlanması halinde yeterli kabul edilecektir.

- En az Ortaöğretim mezunu olmak.

- Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALIMI
1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak,
4.Eski hükümlü veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY)
olduklarına dair durumlarını belgelendirmek,
5. Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
olmak,
8.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav
sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde
yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında
idarece sonlandırılabilecektir.

9. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl’de ikamet ediyor olmak,
10. Noter huzurunda Kura çekimi 13-17/05/2024 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net
tarihi ve kura yeri vb. tüm bilgilendirmeler ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün internet
sitesinde yayımlanacaktır,
11. Adaylardan istenilecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav tarihi ve işe alım süreci ile
ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden
duyurulacaktır,
ÖZEL ŞARTLAR
1.En az ortaöğretim mezunu olmak,
2. ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı
alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak
(Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3.Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular İŞKUr kamu ilanları kısmından alınıyor. Başvuru yapacak adayların esube.iskur.gov.tr adresinden aşağıdaki vide

oda belirtilen adımları takip ederek müracaatını yapması gerekiyor:

Kadın erkek işçi alımına başvuru yapacak diğer adaylarla tanışmak - bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç