ODTÜ En Az Lise Mezunu Personel ve İşçi Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

ODTÜ En Az Lise Mezunu Personel ve İşçi Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından bir ilan yayınlandı ve en az ortaöğretim mezunlarından mülakatsız personel ve işçi alınacağına yer verildi.

ODTÜ En Az Lise Mezunu Personel ve İşçi Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

ODTÜ personel alımı ilanı yayınlandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada personel alımı yapılacağı , alınacak personellerin büro personeli, güvenlik görevlisi, tekniker, bakım ve temizlik personeli kadrolarında istihdam edileceğine yer verildi. 

"Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere toplam (24) sözleşmeli personel alınacaktır." ifadeleri ile yayınlanan duyurunun detayları şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği (Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş) olmamak. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için başvuracak adayların askerliğini
yapmış olması gerekmektedir.

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı
suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde
suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut
ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

8. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil)
şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

9. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıda yazan şekilde yapılacaktır:

Yorumlar (0)

Seç