ODTÜ 156 personel alımı ilanı yayınlandı: İşte Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilanı başvurusu 2023

ODTÜ 156 personel alımı ilanı yayınlandı: İşte Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilanı başvurusu 2023

ODTÜ personel alımı açıklaması geldi. Gelen açıklamada en az ortaöğretim mezunları arasından alım yapılacağına yer verildi.

ODTÜ 156 personel alımı ilanı yayınlandı: İşte Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilanı başvurusu 2023

Orta Doğu Teknik Üniversitesi personel alımı yapacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında büro personeli, güvenlik görevlisi, tekniker, teknisyen, şoför, yemek hizmetleri personeli, temizlik personeli, basit bakım ve temizlik hizmetleri destek personeli alımı yapılacağı açıklandı.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
2.Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak). Koruma ve Güvenlik Görevlisi için
başvuracak adayların askerliğini yapmış olması gerekmektedir.
3.Tüm pozisyonlar için son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi:21.03.1988(dahil)-
20.03.2005(dahil) aralığında olanlar kabul edilir.)
4.Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
5.Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma
(gece dahil) şartını kabul etmek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak ve vardiyalı çalışmasına engel
durumu bulunmamak (İlgili hususlarda beyan dilekçesi müracaat evraklarına ek olarak alınacaktır.)
6.Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek
taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” amir hüküm
gereği, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz
edilecektir.)

BAŞVURU

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.
1.Nüfus cüzdanı fotokopisi.
2.Diplomanın okul ya da noter onaylı sureti veya e-Devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi.
3.2022 yılı KPSS sonuç belgesi. (Üzerinde doğrulama kodu bulunan ve başvurulan pozisyonun gerektirdiği puan türünü içeren: (P3), (P93) veya (P94))
4.Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden barkodlu belge) (Erkek adaylar için)
5.Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden barkodlu belge)
6.Destek Personeli/Basit Bakım ve Destek Personeli/Yemek Hizmetleri pozisyonuna başvuranlar için gereken Sertifika, Ustalık ya da Kalfalık belgesi.
7.e-Devlet kapısı üzerinden tüm hizmet bilgilerini içerir (4A, 4B ve 4C Tescil) barkodlu “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi”.
8.Tecrübeye ilişkin olarak SGK dökümünden ayrıca olmak üzere görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge.
9.Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.)
**Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
**Başvuruda bulunacak adayların, Resmi Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak Üniversitemiz http://pdb.metu.edu.tr adresinde bulunacak olan
dilekçenin doldurulması ve yukarıdaki belgelerin tamamlanması suretiyle, Üniversitemiz Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne elden, posta ya da kargo yoluyla ilgili
belgeleri ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar Evrak ve Arşiv
Müdürlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne ulaşan başvurular
işleme konulmayacaktır.
**Başvurular, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihi itibarıyla başlayacak olup 20/03/2023 Pazartesi günü 17:30 mesai bitiminde sona erecektir.
Başvuru Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Evrak ve Arşiv Müdürlüğü– Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Çankaya/Ankara

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (1)

Seç


Ziyaretçi 6 Gün Önce
Bu devirde lisans mezunu olmayacaksin. çünkü öncelik önlisans ve liseler her tarafa onları alıyorlar boşa bitirmisiz 4 yıllık fakülteyi Allah yanınıza birakmasin İnşallah kim böyle bu sistemi yapıyorsa hakkımı helal etmiyorum