ODTÜ 13 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

ODTÜ 13 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

ODTÜ personel alımı ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanda farklı kadrolara 13 kişi alınacağına yer verildi. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

Sözleşmeli Personel Alımı 18 Eylül 2023 07:49 0
ODTÜ 13 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

ODTÜ teknisyen ve destek personeli alımı yapacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli 13 personel alımı yapılacağı görüldü. Alınacak adaylardan 1'i teknisyen kadrosunda, diğerleri ise destek personeli kadrosunda istihdam edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

2. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak).

3. Tüm pozisyonlar için son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi:03.10.1988(dahil)-02.10.2005(dahil) aralığında
olanlar kabul edilir.)

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

5. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını
kabul etmek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak ve vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak (İlgili
hususlarda beyan dilekçesi müracaat evraklarına ek olarak alınacaktır.)

6. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” amir hüküm gereği, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık
bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir.)

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki şekilde yapılacak:

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
2. Diplomanın okul ya da noter onaylı sureti veya e-devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi.
3. 2022 yılı KPSS sonuç belgesi. (Üzerinde doğrulama kodu bulunan ve başvurulan pozisyonun gerektirdiği puan türünü içeren: (P94))
4. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden barkodlu belge) ve askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi.
5. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden barkodlu belge)
6. İkametgâh Belgesi (e-devlet üzerinden alınacak)
7. Sertifika bildiriminin gerekli görüldüğü pozisyonlar için: Sertifika, Ustalık ya da Kalfalık belgesi.
8. Aşçı-Kasap pozisyonuna başvuranlar için: "Sağlık yönünden Aşçı olarak çalışmasında herhangi bir sakınca yoktur." ibaresini içerir rapor/karar bildirimi.
9. e-devlet kapısı üzerinden tüm hizmet bilgilerini içerir (4A, 4B ve 4C Tescil) barkodlu “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi”.
10.Tecrübenin istendiği pozisyonlar hakkında, İŞKUR meslek kodları üzerinden değerlendirme yapılacağı için, barkodlu “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri
Unvan Listesi”nin teslimi önem arz etmektedir. Beyan edilen hizmet dökümünde yer alan İŞKUR Meslek kodları, tecrübeye dair görev ve pozisyon bilgisi hakkında
gereken detayı tanımlamıyorsa, görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge ibraz edilecektir.
** Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
** Başvuruda bulunacak adayların, Resmi Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak Üniversitemiz http://pdb.metu.edu.tr adresinde bulunacak olan dilekçenin
doldurulması ve yukarıdaki belgelerin tamamlanması suretiyle, Üniversitemiz Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne elden, posta ya da kargo yoluyla ilgili belgeleri
ulaştırmaları zorunludur. E-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Dilekçe olmaksızın ve başvurulan pozisyon için dilekçede yer alan unvan
kodu işaretlenmeksizin yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihinin mesai saati
bitimine kadar Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne
ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)

Seç