Nüfus Müdürlüklerine 714 büro memuru alımı yapılacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Nüfus Müdürlüklerine 714 büro memuru alımı yapılacak

Nüfus müdürlüklerine 714 büro memuru alımı yapılacağı açıklandı. İlanın başvurusuna dair bilgiler yazımızda.

Kariyer Kapısı 3 Nisan 2024 0
Nüfus Müdürlüklerine 714 büro memuru alımı yapılacak

Nüfus Müdürlüklerine 714 büro memuru alımı yapılacak.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan açıklamada nüfus memuru kadrosunda çalıştırmak üzere 714 personel alımı yapacağına yer verildi. İlana baktığımızda işe alınacak personellerin 81 ilde bulunan nüfus müdürlüklerinde çalıştırılacağına yer verildi. Peki memur alımı başvuru şartları nedir? Nüfus müdürlüğüne personel alımı başvuruları nasıl yapılacak? İşte gelen son dakika bilgileri.

İLAN BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen
şartlara sahip olmak,

- Son başvuru tarihi (26.04.2024) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni
Kanunu’nun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans
mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden
en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış
oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon ünvanı esas alınmak suretiyle
yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak,

- Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet
yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon ünvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının
değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en
yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve ünvan için yapılacaktır.

-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının
(a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında
herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Aşağıda yer alan Büro Personeli pozisyonları için mezuniyet ayrımına gidilmeksizin;
- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
- Pozisyon ünvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel
olarak çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru
tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,
şartları ile

Lisans Mezunları İçin:
Hukuk, Kamu Yönetimi, Maliye, İktisat, İşletme, Ekonomi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri, Ekonometri, Yerel Yönetimler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, İstatistik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte/
bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki
öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Ön Lisans (Diğer) Mezunları İçin:
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve
Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Hukuk Ofis Teknolojileri ve
Yönetimi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi), Bilgisayar Teknolojisi (Bilgisayar ve
Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar
Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi),
Bilgisayar Programcılığı (Bilgisayar Programcılığı ve Teknikerliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar
Programlama, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web
Teknolojileri ve Programlama), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Bilgisayar Destekli Muhasebe,
Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe, Muhasebe,
Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe Uygulamaları, Muhasebe Finansman), İşletme
Yönetimi(Genel İşletme, Endüstriyel Yönetim, Girişimcilik ve Proje Yönetim, Girişimcilik ve Proje
Yönetim Asistanlığı, İş İdaresi, İşletme, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, İşletmecilik, Mermer
İşletmeciliği, Orta Kademe Yöneticiliği, Orta Kademe Yöneticilik, Otomotiv İşletme, Otomotiv Satış
Yönetimi, Sevk ve İdare, Ticaret ve Yönetim, Yöneticilik, Yönetim, Yönetim Bilimleri) bölümleri veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim
kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Ön Lisans (Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü) Mezunları İçin:
Nüfus ve Vatandaşlık Bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Alım yapılan iller ve başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

BAŞVURU

İlana başvurular 22 Nisan'da başlayacak. Başvuru ekranı açıldığında linkini takipçilerimize bildirimle haber vereceğiz. Siz de haberdar olmak için aşağıdaki linklerden finans7 mobil uygulamamızı ücretsiz indirin
Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç