Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi personel alımı son başvuru: 30 Mayıs 2023

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi personel alımı son başvuru: 30 Mayıs 2023

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında personel alımı başvurusuna yer verildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi personel alımı son başvuru: 30 Mayıs 2023

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi personel alımı son başvuru tarihi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruda personel alımı yapılacağına yer verilmişti. İlanın yayınlanmasından sonra personel alımı ilanında değişiklik yapıldı. 

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Personel alımında kadrolar şu şekilde açıklandı: Büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, temizlik personeli, mühendis, tekniker, teknisyen, antrenör, spor uzmanı, sağlık teknikeri, tıbbi sekreter.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

• Türk Vatandaşı olmak,

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlanın başvuru bilgileri ve kadroların özel şartları için TIKLAYIN

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte müracaatını şahsen üniversiteye yapması gerekmektedir.

Kadın erkek ilana başvuracaklarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)

Seç