Niğde Belediyesi KPSS'siz işçi alımı yapacak 2023

Niğde Belediyesi KPSS'siz işçi alımı yapacak 2023

Niğde Belediyesi KPSS şartsız işçi alımı yapacağını duyurdu. Söz konusu personel alımının başvuru bilgileri yazımızda.

KPSS'siz Personel Alımı 7 Mart 2023 12:35 0
Niğde Belediyesi KPSS'siz işçi alımı yapacak 2023

Niğde Belediyesi 121 personel alımı yapacak.

Niğde Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında beden işçisi ve makine teknikeri kadrolarında istihdam etmek üzere 121 işçi alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan yapılacak işçi alımında başvuru bilgileri finan7.com'da.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Niğde Belediyesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında genel şartlara şu şekilde yer verildi:

" Türk Vatandaşı olmak,
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
 İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak"

Kadın erkek adaylar burada > TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)

Seç