Necmettin Erbakan Üniversitesi 146 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Necmettin Erbakan Üniversitesi 146 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından bir duyuru yayınlandı ve birçok kadroya personel alımı yapılacağına yer verildi. İlan yazımızda.

Sözleşmeli Personel Alımı 16 Mayıs 2023 00:13 0
Necmettin Erbakan Üniversitesi 146 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Necmettin Erbakan Üniversitesi 146 personel alacak.

Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile mülakatsız yapılacak personel alımında başvurular bugün alınmaya başladı. Peki Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alımına kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları nelerdir?

Kütüphaneci, psikolog, teknisyeni, tekniker, destek personeli, garson, sağlık teknikeri, diyetisyen, diğer sağlık personeli, psikolog, biolog, teknisyen, temizlik personeli kadrolarına personel alımı yapılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

- Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

- 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak

- 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak (Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93, ortaöğretim
(lise ve dengi) mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.)

- Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak
- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
- Görevinin devamına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak

BAŞVURU

Personel alımına başvurular https://basvuru.erbakan.edu.tr/ adresi üzerinden alınacak. Başvuru evrakları ve diğer detaylar aşağıdaki linkte.

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç