Nazilli Belediyesi personel alım ilanı geldi: İşte başvuru 2023

Nazilli Belediyesi personel alım ilanı geldi: İşte başvuru 2023

Nazilli Belediyesi sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. İlanın başvurusuna dair bilgiler ve başvuru tarihi yazımızda.

Nazilli Belediyesi personel alım ilanı geldi: İşte başvuru 2023

Nazilli Belediyesi personel alım ilanı geldi.

Aydın Nazilli Belediyesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada şehir planlayıcısı kadrosuna personel alımı yapılacağı duyuruldu. Peki başvuru ne zaman başlayacak? İşte başvuru bilgisi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen Şehir Plancısı pozisyonuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
● Türk Vatandaşı olmak,
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
● İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
● İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
● Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
● 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU

Belediyeye personel alımı başvuruları 1 Kasım ile 3 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Başvuru başladığında bildirimle haberdar olmak için uygulamamızı indirin;

Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (1)

Seç


Ziyaretçi 10 Gün Önce
2023 kpss puan türü geçerli olur mu?