Muski personel alımı başvuru duyurusu geldi 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Muski personel alımı başvuru duyurusu geldi 2024

MUSKİ tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında memur alımı yapılacağına yer verildi. İlan bilgileri yazımızda.

Kamu 23 Ocak 2024 0
Muski personel alımı başvuru duyurusu geldi 2024

Muski personel alımı başvurusu.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bir duyuru yayınladı ve 20 memur ile 10 tahsildar alımı başvurusunun başladığına yer verildi. Peki başvuru şartları nedir? Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü başvurusu nasıl yapılacak? İşte başvuruya ilişkin son dakika bilgileri.

İlana göz attığımızda 60 KPSS ile kadrolu memur alımı yapılacağına yer verilirken işe alınacak personellerin 20'sinin memur, 10'unun ise tahsildar kadrosunda istihdam edileceğine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS (B) grubu) girmiş olmak ve alım
yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden yukarıdaki tabloda belirtilen asgari
KPSS puanını almış olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.

- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru özel şartları ve kadroları şu şekilde açıklandı:

BAŞVURU

İlana başvurular 24 Ocak tarihine kadar alınacak. Başvuru şekli şu şekilde:

a) Adayların, başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları ve başvuru esnasında
istenilen diğer belgeler ile birlikte 22/01/2024 - 24/01/2024 tarihleri arasında mesai bitimine
kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.30 arasında), Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu
Bulvarı No:41 Menteşe/MUĞLA adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile
müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Genel Müdürlüğümüz sorumlu
olmayacaktır.)
b) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde
Genel Müdürlüğümüz www.muski.gov.tr internet adresinde yer alan başvuru linkinden başvuru
yapabileceklerdir.
c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır

Başvuru evrakları ise şu şekilde:

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden
alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel
Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel
Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
h) Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)
i) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya
başvuru yapabileceklerdir.)
j) Başvuru formu.

Başvuru kılavuzuna gitmek için TIKLAYIN

Kadın erkek adaylar bu sayfada. Bilgi alış verişi ve tanışmak için > TIKLA TAKİP ET

Kaynak: Finans7.com

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç