Mülakatsız ve ikamet şartsız: Üniversitelere 899 güvenlik, temizlik, sekreter ve işçi alımı yapılıyor
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Mülakatsız ve ikamet şartsız: Üniversitelere 899 güvenlik, temizlik, sekreter ve işçi alımı yapılıyor

Aralık ayı üniversite personel alım ilanlarına başvurular sürüyor. Üniversiteler tarafından gelen duyurulara baktığımızda farklı kadrolarda personel alımı yapıldığı görülüyor.

Mülakatsız ve ikamet şartsız: Üniversitelere 899 güvenlik, temizlik, sekreter ve işçi alımı yapılıyor

Üniversitelere güvenlik, temizlik, büro personeli alımı sürüyor.

Farklı illerde bulunan üniversiteler tarafından gelen personel alım ilanlarına başvurular sürüyor. Üniversiteler tarafından yayımlanan ilanlara baktığımızda güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, sağlık görevlisi ve büro personeli kadrolarına personel alımları yapılacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda yayımlanan personel alım ilanlarının başvuru detaylarına yer verdik. İşte başvurusu devam eden ilanlar...

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
-Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

İLANLAR

Dokuz Eylül Üniversitesi 20 personel alım ilanı için TIKLAYIN
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 35 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 10 personel alım ilanı için TIKLAYIN
Hacettepe Üniversitesi 179 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Pamukkale Üniversitesi 154 personel alım ilanı için TIKLAYIN
Çukurova Üniversitesi 151 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Selçuk Üniversitesi 6 personel alım ilanı için TIKLAYIN
Bayburt Üniversitesi 3 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Anadolu Üniversitesi 14 personel alım ilanı için TIKLAYIN
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 12 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 15 personel alım ilanı için TIKLAYIN
Erciyes Üniversitesi 4 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Samsun Üniversitesi 17 personel alım ilanı için TIKLAYIN
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 70 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Bitlis Eren Üniversitesi 23 personel alım ilanı için TIKLAYIN
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 168 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 18 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç