MÜLAKATSIZ İLK İLAN: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel alımı başvuru ekranı açıldı 2023

MÜLAKATSIZ İLK İLAN: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel alımı başvuru ekranı açıldı 2023

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru duyurusu geldi. Yayınlanan duyuruda personel alımı başvurusunun başladığına yer verildi.

MÜLAKATSIZ İLK İLAN: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel alımı başvuru ekranı açıldı 2023

Mülakatsız ilk alım: Aile Bakanlığı 2 bin 431 personel alımı başvuru ekranı açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülakatların kaldırılması müjdesi sonrası ilk ilanın geldiğine yer verilmişti. Açıklamada 2 bin 431 sözleşmeli kamu personeli alımının mülakatsız şekilde KPSS puan sıralamasına göre yapılacağına yer verilmişti.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Aile Bakanlığı personel alımında 2 bin 431 personelin kadro dağılımına şu şekilde yer verildi:

ASDEP (Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler) 48,
ASDEP (Psikoloji) 45,
ASDEP (Aile ve Tüketici Bilimleri) 7,
ASDEP (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) 17,
ASDEP (Çocuk Gelişimi) 8,
ASDEP (Sosyoloji) 9,
SOSYAL ÇALIŞMACI 72,
PSİKOLOG 122,
FİZYOTERAPİST 32,
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 22,
DİYETİSYEN 20,
ÖĞRETMEN 105,
AVUKAT 8,
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 41,
HEMŞİRE 124,
BÜRO PERSONELİ 225,
TEKNİKER 8,
TEKNİSYEN 11,
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 167,
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KADIN) 28,
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK) 28,
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Sosyal Hizmet) 5,
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Psikoloji) 5,
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Çocuk Gelişimi) 5,
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) 3,
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Sosyoloji) 5,
DESTEK PERSONELİ (4/B) ENGELLİ BAKICISI 66,
DESTEK PERSONELİ (4/B) YAŞLI BAKICISI 533,
DESTEK PERSONELİ (4/B) ÇOCUK BAKICISI 394,
DESTEK PERSONELİ (4/B) BAKIM PERSONELİ 17,
DESTEK PERSONELİ (4/B) TEMİZLİK 243,
DESTEK PERSONELİ (4/B) ŞOFÖR 8

BAŞVURU ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımına başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
ç) 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.

B) Özel Şartlar:
1) Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak,
b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

2) Sosyal Çalışmacı (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler lisans programlarının birinden mezun olmak,
b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

3) Psikolog (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,
b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

4) Fizyoterapist (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak,
b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

5) Çocuk Gelişimcisi (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak,
b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

6) Diyetisyen (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak,
b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak

7) Öğretmen (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Yükseköğretim kurumlarının; Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Özel Öğretmenlik, Zihin Engelliler Öğretmenliği,  Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği,  Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2021 ve 2022 yılı KPSS P10 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

8) Avukat (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Hukuk fakültesi lisans programından mezun olmak,
b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak,
c) Başvuru son günü itibarıyla Avukatlık ruhsatına sahip olmak veya avukatlık staj bitirme belgesine sahip olup, Türkiye Barolar Birliğine avukatlık ruhsatı için başvurduğunu belgelemek,

9) Diğer Sağlık Personeli (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak,
b) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

10) Hemşire (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak,
b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak,

11) Büro Personeli (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Adalet, Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İşletme Yönetimi, İşletme-Muhasebe veya İşletme, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

12) Tekniker (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Elektrik veya Elektrik Teknolojisi, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikerliği Programı, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Programı, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Programı, Yapı Donatım Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, Yapı İnşaat, Metal İşleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

13) Teknisyen (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından, İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Ahşap Teknolojisi Alanı - Ahşap Yapı (Doğramacılık) Dalından, Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dallarından, Metal Teknolojisi Alanı ve Dalları alanlarından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

14) Koruma ve Güvenlik Görevlisi(4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına (silahlı ibareli) sahip olmak.
c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.
ç) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
d) Pozisyon için belirtilen cinsiyet şartını taşımak.

15) Yurt Yönetim Personeli (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak,
b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

16) Destek Personeli(Engelli Bakıcısı)(4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı ve Dallarından, Acil Tıp Alanı ve Dalları veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanı - Acil Tıp Teknisyenliği Dalından, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik Dalı veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalından, Sağlık Hizmetleri Alanı - Ebe Yardımcılığı Dalından, Sağlık Hizmetleri Alanı - Hemşire Yardımcılığı Dalından, Sağlık Hizmetleri Alanı - Sağlık Bakım Teknisyenliği Dalından mezun olmak
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
c) Pozisyon için belirtilen cinsiyet şartını taşımak.

17) Destek Personeli(Yaşlı Bakıcısı)(4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı ve Dallarından, Acil Tıp Alanı ve Dalları veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanı - Acil Tıp Teknisyenliği Dalından, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik Dalı veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalından, Sağlık Hizmetleri Alanı - Ebe Yardımcılığı Dalından, Sağlık Hizmetleri Alanı - Hemşire Yardımcılığı Dalından, Sağlık Hizmetleri Alanı - Sağlık Bakım Teknisyenliği Dalından mezun olmak
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
c) Pozisyon için belirtilen cinsiyet şartını taşımak.

18) Destek Personeli(Çocuk Bakıcısı)(4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim Kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı ve Dallarından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
c) Pozisyon için belirtilen cinsiyet şartını taşımak.

19) Destek Personeli(Bakım Personeli)(4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a)Ortaöğretim Kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı ve Dallarından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
c) Pozisyon için belirtilen cinsiyet şartını taşımak.

20)Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir öğrenim dalından mezun olmak
b) Hizmetin özelliğine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik uyarınca 01/01/2016 tarihi öncesi itibarıyla en az B sınıfı, 01/01/2016 tarihi sonrası itibarıyla ise D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
c) Başvuru son günü itibarıyla 3 yıllık sürücü belgesine sahip olmak.
ç) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

21) Destek Personeli(Temizlik)(4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

BAŞVURU EKRANI AÇILDI

Personel alımı başvurular aşağıdaki linkten yapılacak.

Yukarıdaki linke gidin. Daha sonra açılan sayfada e devlet girişi yaparak müracaatınızı internet üzerinden yapın. Kadın erkek ilana başvuru yapacak adaylar bu sayfada > TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (26)

Seç


Ziyaretçi 29 Gün Önce
Yeter artık ne buya temizlik te bile orta öğretim hastabakin da bile orta okulu mezunu hastaya bakar maya negerek eğitim 40yas üstü bitti bunu başladı napalim artık çocuk larimiza çalışmadan nasıl bakacağız
Ziyaretçi 30 Gün Önce
Torpilli olan giriyor Torpilli olmayan ortada kalıyor garibanlar is yok anlasilan
Ziyaretçi 30 Gün Önce
Güvenlik Silahsız ibareliler başvuru yapamıyormu
Ziyaretçi 30 Gün Önce
Sizler de ne vicdan var ne merhamet yazıklar olsun. Temizlik görevlisi olarak alacağınız işçinin KPSS şartı koyuyorlar ya. Temizlik görevlisi çalışacak adamın KPSS olsa neye yarayacak reziller. Bunca herşeyi kaybetmiş depremzedeler var bunlara istihdam sağlayın şartsız şurtsuz çünkü bu insanlara iş lazım ekmek lazım
Ziyaretçi 31 Gün Önce
Uluslararası ilişkiler bölümü mezunlarından neden hiç alım olmuyor?