Mülakatsız ikinci memur alımı ilanı geldi: İŞKUR 125 büro personeli alımı yapacak İşte başvuru 2023

Mülakatsız ikinci memur alımı ilanı geldi: İŞKUR 125 büro personeli alımı yapacak İşte başvuru 2023

Son dakika haberi: İŞKUR tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında mülakatsız 125 büro personeli alınacağına yer verildi.

Mülakatsız ikinci memur alımı ilanı geldi: İŞKUR 125 büro personeli alımı yapacak İşte başvuru 2023

Son dakika: İŞKUR 125 büro memuru alımı yapacak.

Türkiye İş Kurumu tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada ikinci mülakatsız memur alımına yer verildi. Aile Bakanlığı'nın mülakatsız memur alımından sonra İŞKUR, 125 büro memuru alımını mülakatsız olarak yapacağını duyurdu.

BÜRO PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
(Doğum tarihi: 08/05/1988 (dâhil) - 22/05/2005 (dâhil) aralığında olanlar kabul edilir.)

3. Son başvuru tarihi itibarıyla; Yükseköğretim kurumlarının Adalet, Bilgisayar
Operatörlüğü, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Güvenliği Teknolojisi,
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro
Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Dış Ticaret, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,
Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları
Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi, Maliye, Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,
Sosyal Güvenlik ön lisans programlarından birinden mezun olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak (Devlet Memurları
Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile),

8. 2022 KPSS (B) grubu P93 puan türünde en az 70 puan almış olmak,

9. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç
edilmemiş olmak,

10. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması,

11. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Diğer hususlar ise şu şekilde:

1- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken son bir yıl içerisinde hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir kurum tarafından sözleşmeleri
feshedilenlerin veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, son müracaat tarihi
itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşme imzalama
aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir.)
2- Birim bazında ilan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 2 (iki) katı kadar yedek
aday belirlenecektir. Yerleşen adaylardan göreve başlamadan önce istenecek belgelerin
Kurumumuz internet adresinde yayımlanmasından itibaren belirtilecek tarihler içerisinde istenilen
belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle başlamayan ve yerleştirme sonuçlarının
açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde görevinden ayrılan adayların yerine yedek
adaylardan atama yapılabilecektir.
3- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar
hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine bir
bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4- İlanda bulunmayan hükümler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
5- Sözleşmeli Personel olarak yerleşen adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
4/B maddesi “Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık
çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları
hâlinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bulundukları pozisyon unvanı
ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca
belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir
yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar.”
hükmüne tabidir

BAŞVURU

Personel alımına başvurular 8 ile 22 Mayıs 2023 arasında yapılacak ve başvurular internetten yapılacak. ilan başvurusu başladığında haberdar olmak için TIKLA İNDİR

İlan metni için TIKLAYIN

Memur alımı için uygulamamızı indirin:

Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Yorumlar (5)

Seç


Ziyaretçi 36 Gün Önce
2 yıl mezuniyet olsun deniliyor mezunuz, kpss puanına gelince 70 isteniyor bu kadar da olmaz ki artık. Belli ki hem ekmek parası için koştur hemde sınav calış artık. Hadi onu es gectim yüksek alsan da atanamamak zor. Ne diycem bilmyrm. Ameleliğe temizlik yapmaya devam ancak.
Ziyaretçi 39 Gün Önce
İş ve meslek danışmanı sendika sahibiyim ,iki üniversite mezunuyum,isaret dili tercümanlık sertifika var hala iskura yada devlet dairesine ise giremiyorum benim gibi iş ve meslek danışmanı sertifikası olanlar neyapsin ,nereye başvursun, bu sorunun cevabını yetkili merciden rica ediyorum..
Ziyaretçi 40 Gün Önce
Ne olur sanki yaş şartını esnetseniz sevabam8 girersiniz
Ziyaretçi 2 Ay Önce
35 yaş sınırı nedir ya 35 yaşından sonra insanlar nerde calissin
Ziyaretçi 2 Ay Önce
Başvuru nerden oluyor