Mülakatsız: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 50 KPSS ile personel alımı sürüyor 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Mülakatsız: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 50 KPSS ile personel alımı sürüyor 2024

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından yayımlanan personel alım ilanı için başvurular sürüyor. İşte kadrolar ve başvruu.

Mülakatsız: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 50 KPSS ile personel alımı sürüyor 2024

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alımı başvurusu sürüyor.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından yayımlanan personel alım ilanı için başvurular sürüyor. Üniversite tarafından yayımlanan ilana göre farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere 50 KPSS ile personel alımı yapılacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda 19 Mart tarihine kadar devam edecek personel alım ilanının başvuru detaylarına yer verdik. İşte başvuru bilgisi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı / engeli bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.)
f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak.
g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
h) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak.
2- 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunda atanmaya engel hali bulunmamak.
3- Herhangi bir kurumda (657 sy. K. 4/B) sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren en az bir yıl geçmiş olması gerekmektedir.
4- 2022 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak, (Lisans mezunları için 2022 KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, Orta öğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır.)
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
7- Sağlık personeli Üniversitemizin tüm hastanelerinde, diğer personel Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık / kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.
8- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
9- Üniversitemiz, gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURU

İlana başvurular a (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecek link üzerinden e-devlet şifresi ile alınacak. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç