Mülakatsız: Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alımı başvurusu sona eriyor 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Mülakatsız: Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alımı başvurusu sona eriyor 2024

Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan ve başvurusu başlayan personel alım ilanı için başvurular sona eriyor.

Mülakatsız: Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alımı başvurusu sona eriyor 2024

Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alımı başvurusu sona eriyor.

Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan ve başvurusu başlayan personel alım ilanı için başvurular sona eriyor. Üniversite tarafından yayımlanan ilana baktığımızda alımların güvenlik görevlisi ve büro personeli kadrolarına yapılacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda başvurusu 27 Mart tarihinde sona erecek olan personel alım ilanının detaylarına yer verdik.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’nın 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a. Türk vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç. Erkekler için askerlik durumu itibarıyla askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
f. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

2- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

3- Başvuruların; ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (15. günün mesai saati bitimine kadar) istenen belgelerle birlikte Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – İki Eylül Kampüsü 26555 Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşacak şekilde postayla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.(Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış olsa bile iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faiziyle birlikte tazmin edilecektir.)

BAŞVURU

İlana başvurular 13 ile 27 Mart tarihleri arasında Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – İki Eylül Kampüsü Eskişehir adresine şahsen yapılacaktır. İlan Metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç