Mülakatsız 6 kamu hastanesi tekniker, sağlık personeli, güvenlik ve temizlik personeli alımı yapacak 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Mülakatsız 6 kamu hastanesi tekniker, sağlık personeli, güvenlik ve temizlik personeli alımı yapacak 2024

Kamu hastanelerine KPSS puanı ile mülakatsız personel alımı yapılacak. İlanlar ve başvuru bilgisi yazımızda.

Mülakatsız 6 kamu hastanesi tekniker, sağlık personeli, güvenlik ve temizlik personeli alımı yapacak 2024

Mülakatsız 6 kamu hastanesi personel alımı yapacak.

Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı beklenirken kamu hastaneleri tarafından yayımlanan duyurularda hastanelerde istihdam edilmek üzere yeni personel alım yapılacağına yer verildi. Yayımlanan ilanlara baktığımızda KPSS puanı ile mülakatsız güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, tekniker, hemşire gibi pek çok kadroda istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda söz konusu personel alım ilanlarının detaylarına yer verdik. 

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Hemşire,

Röntgen Teknisyeni,

Büro Personeli,

Diğer Sağlık Personeli,

Tekniker,

Temizlik Görevlisi,

Şoför,

Güvenlik Görevlisi,

Tıbbi Sekreter,

Sağlık Teknikeri,

Ebe,

Hastabakıcı,

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için ilan tarihi itibariyle muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,

İLANLAR VE BAŞVURU BİLGİSİ

Harran Üniversitesi 39 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 30 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 8 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 12 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Bursa Uludağ Üniversitesi 1 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Kırıkkale Üniversitesi 121 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 21 Gün Önce
Başvuru yapılan il linki içi boş açmıyor