Mülakatsız: 13 üniversite en az lise mezunu güvenlik, temizlik, büro personeli alımı yapıyor

Mülakatsız: 13 üniversite en az lise mezunu güvenlik, temizlik, büro personeli alımı yapıyor

Kasım ayı üniversite personel alım ilanlarına başvurular sürüyor. Üniversiteler tarafından gelen duyurulara baktığımızda farklı kadrolarda personel alımı yapıldığı görülüyor.

Mülakatsız: 13 üniversite en az lise mezunu güvenlik, temizlik, büro personeli alımı yapıyor

13 üniversite güvenlik, temizlik, büro personeli, şoför alımı yapacak.

Farklı illerde bulunan üniversiteler tarafından gelen personel alım ilanlarına başvurular sürüyor. Üniversiteler tarafından yayımlanan ilanlara baktığımızda güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, sağlık görevlisi, şoför ve büro personeli kadrolarına personel alımları yapılacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda yayımlanan personel alım ilanlarının başvuru detaylarına yer verdik.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
-Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

İLANLAR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 4 personel alım ilanı için TIKLAYIN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 24 personel alım ilanı için TIKLAYIN
Süleyman Demirel Üniversitesi 104 personel alım ilanı için TIKLAYIN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 81 personel alım ilanı için TIKLAYIN
Dokuz Eylül Üniversitesi 235 personel alım ilanı için TIKLAYIN
Kırklareli Üniversitesi 12 personel alım ilanı için TIKLAYIN
Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 personel alım ilanı için TIKLAYIN
Munzur Üniversitesi 26 personel alım ilanı için TIKLAYIN
Eskişehir Teknik Üniversitesi 51 personel alım ilanı için TIKLAYIN
Karabük Üniversitesi 9 personel alım ilanı için TIKLAYIN
Bartın Üniversitesi 26 personel alım ilanı için TIKLAYIN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 42 personel alım ilanı için TIKLAYIN
Mardin Artuklu Üniversitesi 10 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;