Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi memur ve tahsildar alımı başvurusu başlıyor: İşte başvuru formu 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi memur ve tahsildar alımı başvurusu başlıyor: İşte başvuru formu 2024

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve düz memur ile tahsildar kadrosuna yapılacak olan personel alımı için başvuruların 22 Ocak tarihinde başlayacağı bildirildi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi memur ve tahsildar alımı başvurusu başlıyor: İşte başvuru formu 2024

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi memur ve tahsildar alımı başvurusu başlıyor.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve düz memur ile tahsildar kadrosuna yapılacak olan personel alımı için başvuruların 22 Ocak tarihinde başlayacağı bildirildi. Bizde bu yazımızda söz konusu personel alım ilanının detaylarına yer verdik.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı ve 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS (B) grubu) girmiş olmak ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden yukarıdaki tabloda belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Sınava girmek isteyen adaylar, Kurumumuzdan veya Genel Müdürlüğümüzün www.muski.gov.tr internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
h) Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)
i) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

BAŞVURU FORMU 

Memur ve Tahsildar alımı ilanı başvuru formu ve ekleri için TIKLAYINIZ
Memur ve Tahsildar alımı ilanı başvuru formu ve ekleri için TIKLAYINIZ

BAŞVURU

İlana başvurular 22 ocak tarihinde başlayacak ve 24 ocak tarihinde sona erecek.

Şahsen başvuru yapacak olan adaylar, başvuru formu ve eklerini eksiksiz olarak doldurup, Ek - 2 de istenilen 9 adet belge ile birlikte Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı
No:41 Menteşe/MUĞLA adresine teslim edeceklerdir.

Posta yolu ile başvuru yapacak olan adaylar, başvuru formu ve eklerini eksiksiz olarak doldurup Ek - 2 de istenilen 9 adet belge ile birlikte Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu
Bulvarı No:41 Menteşe/MUĞLA adresine göndereceklerdir.

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç