MSÜ sözleşmeli personel alımı yapacak 2023

MSÜ sözleşmeli personel alımı yapacak 2023

Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verildi.

MSÜ sözleşmeli personel alımı yapacak 2023

MSÜ personel alımı ilanı yayınlandı.

Milli Savunma Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve bilişim personeli kadrosunda istihdam etmek üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda toplamda 8 personel alınacağı görülürken başvuru şartlarına şu şekilde yer verildiği görüldü:

KİMLER İLANA BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
(b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği, elektronik haberleşme mühendisliği, bilgisayar bilimleri bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
(c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar
ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
(ç) Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS’den puan almış olmak veya
uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE,
TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip
olmak. (Belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.)
(d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan 2021
ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSS P3 puan
türünden puan almış olmak. (2021 ve 2022 yıllarında yapılan KPSS P3 puan türünden puanı
bulunmayan adayların KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir.)
(e) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık diğerleri
için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak ve mesleki tecrübeye sahip olduğunu
gösterir belgeyi sisteme yüklemiş olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli
olarak, 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde,
sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak
geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
(f) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
(g) Sağlık Kurulu raporu almak,
(ğ) Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak,

(h) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(ı) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri
vermiş bulunmak,

ÖZEL ŞARTLAR
A1. İş Geliştirme Analisti (Tam zamanlı, 1 kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 katına kadar)
(a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği, yazılım
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
(b) Bilişim sektöründe iş analizi ve proje yönetimi konularında en az 3 (üç) yıl çalışmış
olduğunu belgelemek,
(c) Örün (web) arayüz ekran tasarımı konusunda deneyim sahibi olmak,
(ç) Yazılım geliştirme projelerine ait analize uygun olarak süreç analizi, dokümante
edilmesi konusunda en az 3 (Üç) yıl deneyimli olduğunu belgelemek,
(d) TFS, SVN, GIT vb. araçlar hakkında bilgi sahibi olmak,
(e) Agile veya Scrum yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
(f) Süreç ve sistem analizi metodolojilerine hakim (uml diyagramları, sistem mimarisi
oluşturulması, analiz/tasarım dokümantasyon) olmak,
(g) Kullanıcılarla ilişkilerini analiz çerçevesinde yönetmek,
(ğ) Analitik düşünce ve problem çözme yeteneğine sahip ve takım çalışmasına yatkın,
(h) Güçlü motivasyona sahip olup, zorlu durumlar ile mücadele etme isteğine sahip olmak.
Tercihen:
(a) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve
prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(b) Örün (web) ve mobil uygulama teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
(c) Web servisleri (Restful, SOAP), XML, SQL hakkında bilgi sahip olmak,
(ç) Proje ile ilgili her türlü statü, risk ve değişiklikleri takip ederek ilgili raporlama ve
bilgilendirmeleri gerçekleştirecek nitelikte olmak,

(d) Hataların çözümü ve kapanışında ilgili ekiplere destek verme konusunda deneyim
sahibi olmak,
(e) İngilizce dili üzerine YDS veya muadili sınavlardan en az 70 puan almış olmak,
A.2. Sunucu İşletme Uzmanı (Tam zamanlı, 1 kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin
2 katına kadar)
(a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği, yazılım
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
(b) Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) konusunda kurulum, yapılandırma,
bakım, izleme, yönetim ve sorun çözümleri alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
(c) Sunucularda çıkabilecek açıklıkları tespit etme ve giderme konusunda tecrübe sahibi olmak,
(ç) Sunuculardaki işletim sistemi, yazılım ve donanım güncellemeleri ve
dokümantasyonu hakkında tecrübe sahibi olmak,
(d) Sunucu tabanlı saldırıların tespiti, raporlanması ve gerekli önlemlerin alınması
konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
(e) Lisans sunucularının yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
(f) Powershell Scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak.
Tercihen:
İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilmek, YDS veya muadili sınavlardan en az 70
puan almış olmak.
A.3. Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net) (Tam Zamanlı, 1 kişi, Aylık Brüt Sözleşme
Ücretinin 3 katına kadar)
(a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği, yazılım
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
(b) C#, ASP.NET, MVC ve Web API konularında en az 3 yıl uygulama geliştirme
tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek,
(c) Bootstrap, CSS3, JQuery,HTML5, Razor, Ajax, JSON, XML teknolojilerine hakim olmak,
(ç) Javascript / Typescript dillerine, frontend mimarilerine hakim olmak,

(d) Container tabanlı mikroservis mimarileri konusunda deneyim sahibi olmak,
(e) Angular,React, Vue veya Node gibi teknolojilerde deneyim sahibi olmak,
(f) Elastic Stack, Redis ve Docker hakkında deneyim sahibi olmak,
(g) Postgre SQL ve MS SQL veri tabanlarını etkin bir şekilde kullanmak,
(ğ) SVN/Git vb. VCS araçları ile çalışmış olmak,
(h) Net Web Services, SOAP, REST, WCF, Entity Framework (veya farklı ORM
konusunda tecrübeli), LINQ konularında deneyimli olmak,
(ı) İlişkisel veritabanları üzerinde en az 2 yıl tecrübeli olmak.
(i) Nesne Yönelimli Programlama (OOP) konusuna ve çok katmanlı mimarilere hakim olmak,
(j) Proje mimarisi, süreç modellemesi, tasarım kalıpları (Design Patterns) konularında
bilgi sahibi olmak,
(k) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme
yeteneğine sahip olmak,
Tercihen:
(a) Oracle, T-SQL ve PL/SQL veri tabanlarını etkin bir şekilde kullanmak,
(b) İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilmek, YDS veya muadili sınavlardan en az
70 puan almış olmak,
A.4. Örün (Web) Portal Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 kişi, Aylık Brüt Sözleşme
Ücretinin 3 katına kadar)
(a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği, yazılım
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
(b) Microsoft SharePoint Server 2013 ve üstü ürün ailesinin kurulumu, konfigürasyonu,
sürüm yükseltmesi vb. yönetim süreçlerinde ve örün (web) portal yönetimi konusunda en az 3
(üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
(c) Microsoft SharePoint Server yönetimi konusunda Microsoft onaylı en az 1 (bir) adet
sertifika sahibi olmak,
(ç) Microsoft SharePoint Server üzerinde site ve alt siteler oluşturmuş ve yönetmiş olmak,

(d) Microsoft SharePoint Server 2013 ve üst sürüm ailesinin yönetimi, sorun çözme
(troubleshoot), bakımı, sürüm yükseltmesi, güvenlik sıkılaştırması, içerik yönetimi vb.
konularda tecrübeli olmak,
(e) Microsoft SharePoint felaketten kurtarma senaryolarına uygun olarak çoklu sunucu
kurulum ve konfigürasyonu yapmış olmak,
(f) Microsoft SharePoint Performance Point Servisleri konfigürasyonu ve Dashboard
Designer deneyim ve bilgi sahibi olmak,
(g) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme
yeteneğine sahip olmak,
Tercihen:
(a) Microsoft Windows Server ve MS SQL Server yönetimi konularında tecrübeli
olmak,
(b) İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilmek, YDS veya muadili sınavlardan en az
70 puan almış olmak,
A.5. Son Kullanıcı Güvenlik Sistemleri Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 kişi, Aylık Brüt
Sözleşme Ücretinin 2 katına kadar)
(a) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim
Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
(b) Son Kullanıcı Güvenlik Sistemleri (anti-virüs, aygıt yönetimi vb.) üzerinde kurulum,
yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözme üzerine en az 3 (üç) yıl
çalışmış olmak.
Tercihen:
(a) Veri Kaybı Önleme Sistemi yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(b) Virüs, Malware, Trojan, Spyware, Adware ve worm gibi zararlılar hakkında ileri
düzey bilgi sahibi olmak,
(c) Linux işletim sistemi için betik dili (bash, csh, vb.) konusunda tecrübe ve bilgi sahibi
olmak,
(ç) Siber olaylara müdahale konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(d) İşletim sistemleri ve yazılım güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,
(e) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7
(f) Log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
(g) Tersine mühendislik konusunda bilgi sahibi olmak,
(ğ) Zafiyet tarama ve zararlı kod analizi bilgi sahibi olmak,
(h) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme
yeteneğine sahip olmak.
A.6. Ağ Uzmanı -1 (Tam Zamanlı, 1 kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 katına
kadar)
(a) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim
Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
(b) Yerel ve geniş alan ağları, kablosuz ağlar (IEEE 802.1x), ethernet anahtarlama,
yönlendirme ile ağ izleme araçları ve ağ erişim kontrol sistemleri konularında; tasarım,
kurulum, yapılandırma, yönetim, bakım, izleme, başarım artırma ve sorun çözmeye yönelik en
az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
(c) En az 1000 kullanıcılı bir kurum veya kuruluşun ağ kurulumunu yaptığını veya
yönetmiş olduğunu belgelemek,
(ç) En az Cisco Certified Network Professional (CCNP) Enterprise (ENARSI) veya
Huawei Certified ICT Professional (HCIP) Datacom Advanced Routing and Switching
Technology sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek.
Tercihen:
(a) Huawei NetEngine serisi yönlendiriciler (router) konusunda bilgi ve tecrübeye sahip
olmak,
(b) Huawei CloudEngine serisi anahtarlar (switch) konusunda bilgi ve tecrübeye sahip
olmak,
(c) Cisco Catalyst serisi anahtarlar (switch) konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
(ç) Cisco ve Huawei kablosuz yerel alan ağı teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübeye
sahip olmak,
(d) Ağ yönetim yazılımlarının kurulumu, konfigürasyonu ve aktif network ortamında
etkin kullanımı konusunda teknik bilgi ve deneyime sahip olmak,
(e) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen yazılımlar konusunda bilgi ve
deneyime sahip olmak,
(f) Erişim kontrol listeleri, sanal yerel alan ağı konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
8
(g) Ağ mimarileri tasarımı, planlanması ve entegrasyonu konularında bilgi ve deneyim
sahibi olmak,
(ğ) Fiziksel ve mantıksal ağ mimarisinin dokümantasyonu ve ağ ihtiyaçlarının
belirlenmesi konularında tecrübe sahibi olmak,
(h) RADIUS ve TACACS kurulum ve yapılandırma tecrübesine sahip olmak,
(ı) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme
yeteneğine sahip olmak.
A.7. Ağ Uzmanı -2 (Tam Zamanlı, 1 kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 katına
kadar)
(a) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim
Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
(b) Yerel ve geniş alan ağları, kablosuz ağlar (IEEE 802.1x), ethernet anahtarlama,
yönlendirme ile ağ izleme araçları ve ağ erişim kontrol sistemleri konularında; tasarım,
kurulum, yapılandırma, yönetim, bakım, izleme, başarım artırma ve sorun çözmeye yönelik en
az 7 (yedi) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
(c) En az 3000 kullanıcılı bir kurum veya kuruluşun ağ kurulumunu yaptığını veya
yönetmiş olduğunu belgelemek,
(ç) En az Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) Enterprise Infrastructure veya
Huawei Certified ICT Expert (HCIE) Datacom sertifikalarından en az birine sahip olduğunu
belgelemek.
Tercihen:
(a) Huawei NetEngine serisi yönlendiriciler (router) konusunda bilgi ve tecrübeye sahip
olmak,
(b) Huawei CloudEngine serisi anahtarlar (switch) konusunda bilgi ve tecrübeye sahip
olmak,
(c) Cisco Catalyst serisi anahtarlar (switch) konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
(ç) Cisco ve Huawei kablosuz yerel alan ağı teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübeye
sahip olmak,
(d) Ağ yönetim yazılımlarının kurulumu, konfigürasyonu ve aktif network ortamında
etkin kullanımı konusunda teknik bilgi ve deneyime sahip olmak,
(e) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen yazılımlar konusunda bilgi ve
deneyime sahip olmak,
9
(f) Erişim kontrol listeleri, sanal yerel alan ağı konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
(g) Ağ mimarileri tasarımı, planlanması ve entegrasyonu konularında bilgi ve deneyim
sahibi olmak,
(ğ) Fiziksel ve mantıksal ağ mimarisinin dokümantasyonu ve ağ ihtiyaçlarının
belirlenmesi konularında tecrübe sahibi olmak,
(h) RADIUS ve TACACS kurulum ve yapılandırma tecrübesine sahip olmak,
(ı) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme
yeteneğine sahip olmak.
A.8. Sunucu Sistemleri Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 kişi, Aylık Brüt Sözleşme
Ücretinin 3 katına kadar)
(a) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim
Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
(b) Sunucu sanallaştırma, fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (clustering), büyük ölçekli
disk sistemleri ve depolama ağları (Storage Area Network - SAN) konularında; tasarım,
kurulum, yapılandırma, yönetim, bakım, izleme, başarım artırma ve sorun çözmeye yönelik en
az 7 (yedi) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
(c) En az 3000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda
danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
(ç) En az VMware Certified Professional (VCP) düzeyinde Vmware sertifikasına sahip
olduğunu belgelemek,
(d) Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert sertifikasına sahip olduğunu
belgelemek.
Tercihen:
(a) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022)
ve bu işletim sistemleri vasıtasıyla sunulan ADDS, DNS, DHCP, Hyper-V, IIS, KMS, CA,
WSUS, Exchange ve Skype for Business servislerinin tasarım, kurulum yapılandırma, yönetim,
bakım, izleme, başarım arttırma ve sorun çözümleri üzerine tecrübe sahibi olmak,
(b) Veri depolama teknolojileri ve protokolleri (RAID, veri tekilleştirme, Thin/Thick
Provisioning, FC, CIFS, NFS ve iSCSI protokolleri vb.), DellEMC, Netapp veya HPE veri
depolama ve yedekleme sistemlerinin yönetimi, SAN anahtarlama ürünlerinin yönetimi, yüksek
erişilebilirlik ve iş sürekliliğine yönelik bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(c) Linux Professioanl Institute (LPIC-2) sertifikasına sahip olmak,
10
(ç) Veeam Certified Engineer (VMCE) sertifikasına sahip olmak,
(d) Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak,
(e) Linux işletim sistemlerinde scripting (bash, csh, vb.) bilgi ve tecrübesine sahibi
olmak,
(f) Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
(g) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme
yeteneğine sahip olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki linkten alınıyor.

Başvuru yapmak için tıklayın

Yorumlar (0)

Seç