MSB PERTEM Duyurdu: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'ne 125 Subay Alımı Yapılacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

MSB PERTEM Duyurdu: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'ne 125 Subay Alımı Yapılacak

Son dakika haberi: MSB PERTEM'den yayınlanan duyuruda 125 subay alımı yapılacağına yer verildi. İşte subay alımı.

Subay Alımı 14 Ekim 2022 18:17 0
MSB PERTEM Duyurdu: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'ne 125 Subay Alımı Yapılacak

TSK'dan hukuk sınıfı subay alımı ilanı.

Milli Savunma Bakanlığı PErsonel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada hukuk sınıfına subay alımı yapılacağına yer verildi. Biz de finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu alımın başvurusuna dair detaylara yer verdik.

BAŞVURU ŞARTLARI

Subay alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

(a) Türk vatandaşı olmak,
(b) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(c) Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına
bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan
disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma
cezası almamış olmak.
(ç) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya
bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,
(d) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af
kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş
olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye
Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç
uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet,
hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma,
devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte
ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza
Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak ya da soruşturma
veya kovuşturma altında bulunmamak,
(e) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör
örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
(f) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş,
kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu
örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(g) Erkek adaylar için yedek subay olma koşullarını taşımak,
(ğ) Subay naspedilmek için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’ndaki şartları taşımak,
(h) Başvuran adaylar için Tablo-1’de yer alan branşlarda Fiziki Yeterlilik Testinde (FYT)
başarılı olmak,
(ı) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak.
(2) Öğrenim ile İlgili Şartlar:
(a) Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından
onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olmak,
(b) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı
mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.
(3) Yaş ile İlgili Şartlar (Sadece dış kaynaktan başvuracak erkek ve kadın adaylar
için):
01 Ocak 2022 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1995 ve daha
sonraki doğumlular),
(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01 Ocak
1990 ve daha sonraki doğumlular),
(4) Rütbe ile İlgili Şartlar (Sadece iç kaynaktan başvuracak muvazzaf ve sözleşmeli
subaylar için):
Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı rütbelerinden birinde olmak.
(5) Sağlık ile İlgili Şartlar:
(a) İç kaynaktan başvuru yapan ve seçim aşamalarında başarılı olan adaylardan
muvazzaf veya sözleşmeli subay olanlar, 15/04/2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde hukuk sınıfı subaylar için belirlenen sağlık şartlarına
uygun kararlı sağlık raporunu almak üzere hastaneye sevk edilecektir.

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınıyor. "https://personeltemin.msb.gov.tr/" adresinden başvurunuzu yapabilirsiniz.

Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç