MSB kura ile 213 vasıfsız düz işçi alımı yapıyor
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

MSB kura ile 213 vasıfsız düz işçi alımı yapıyor

Milli Savunma Bakanlığı vasıfsız adaylar arasından 213 düz işçi alımı yapacağını açıkladı. İlanın başvurusuna dair bilgiler yazımızda.

İşçi Alımı 28 Nisan 2024 0
MSB kura ile 213 vasıfsız düz işçi alımı yapıyor

En az ilkokul mezunu olmak yetiyor: MSB 213 düz vasıfsız işçi alımı yapıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın 1829 işçi alımı ilanına baktığımızda 5 kadroya vasıfsız işçi alımı yapıldığı görülüyor. 5 kadroya baktığımızda başvuru için adayların en az ilkokul mezunu olması yeterli oluyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunları arasından yapılan personel alımında adaylar, aşağıdaki kadrolarda sürekli işçi olarak istihdam edilecek:

Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri  97

MALZEME İSTİF, TAHMİL TAHLİYE 99

Meydancı 1

Raspacı 12

DÜRÜ ELİŞİ VE TEMİZLEME 4

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar ise şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 01 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkum olmamak.

- Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı
bulunmamak.

- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve
kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin
propagandasını yapmamış olmak.

- Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

- Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

- Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru
tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer
özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son
başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge
kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

- Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet
edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda
sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

İlana başvuru yapacak adayların İŞKUr esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir. Başvuru adımlarına finans7 olarak aşağıdaki videomuzda yer verdik:

Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç