MSB KPSS'siz ve 60 KPSS ile 3080 Alım Yapıyor

MSB KPSS'siz ve 60 KPSS ile 3080 Alım Yapıyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve 3080 işçi memur personel alımı yapılacağına yer verildi.

Asker Alımı İlanları 23 Kasım 2022 17:37 1
MSB KPSS'siz ve 60 KPSS ile 3080 Alım Yapıyor

Milli Savunma Bakanlığı işçi, memur ve astsubay alımı yapacak.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan 3 gündel ilanda , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere işçi , memur ve asker alımı yapılacağına yer verildi. İşçi kadrolarına KPSS puan şartı aranmadan personel alımı yapılırken astsubay kadrosuna 60 KPSS ile , memur kadrosuna ise 70 KPSS ile kamu personeli alımı yapılıyor. 1900 civarında astsubay, 1115 sürekli işçi ve 65 kadrolu kamu personeli olmak üzere MSB'ye toplamda 3080 eleman alımı yapılıyor.

MSB bünyesinde birçok şehirde çalıştırmak üzere yapılan işçi memur asker alımında başvuruya ilişkin bilgiler finans7.com'un haberinde. İştE MSB personel alımları:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

- Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

- Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

İLAN DETAYLARI VE METİNLERİ

KPSS'siz 1115 işçi alımı ilanı için TIKLAYIN

KPSS 60 şartı ile 1900 astsubay alımı için TIKLAYIN

KPSS 70 şartı ile 65 memur alımı için TIKLAYIN

Kadın erkek diğer adaylar bu sayfada >>> bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 13 Ay Önce
Sayfanızda tıkladığım hiç birşey açılmıyo açıldığında da sadece reklam görselleri var
;