MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı 16 bin KPSS'siz asker alımı: İşte KKK sözleşmeli er alımı başvuru 2023

MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı 16 bin KPSS'siz asker alımı: İşte KKK sözleşmeli er alımı başvuru 2023

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı KKK sözleşmeli 16 bin er alımı yapacak. İlk ilan için son başvuru tarihi 22 Ocak olarak açıklandı.

Asker Alımı İlanları 21 Ocak 2023 11:11 9
MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı 16 bin KPSS'siz asker alımı: İşte KKK sözleşmeli er alımı başvuru 2023

MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı 16 bin sözleşmeli er alımı yapıyor. 1. etap ilanı personeltemin başvurusu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 20233 yılında 16 bin sözleşmeli er ve erbaş alımı yapılacağına yer verildi. Açıklamada ilk etap sözleşmeli er alımı başvurularının internet üzerinden alındığına , en az ilkokul mezunlarından yapılan alıma başvuru yapmak isteyenlerin başvurusunu yapması gerektiğine yer verildi. 

BAŞVURU ŞARTLARI

MSB sözleşmeli er alımına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

 (1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
 (2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
 (3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 tarihinden sonra doğanlar),
 Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 tarihi ile 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğanlar),
 (4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
 (5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
 (6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 (7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya daözel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi;
 (a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile
zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
 (b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
 (c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
 (8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
 (9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 (10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
 (11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi almış olmak,
 (12) Boy ve kilo standartları kılavuzda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),
 (13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,
 (14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.
UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.
b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
 (1) Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında belirtilen
esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra başvuru sayfasının çıktısını alarak kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar nitelik belgelerinin
hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.
 (2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün
işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.
 (3) Çevrimiçi (online) başvurular, başvuru yapılan internet sayfasından e-devlet şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.
 (4) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adaylar kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmekle sorumludurlar.
 (5) Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı
yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu husus, askerlik hizmeti devam eden adaylara ilgili birlik

BAŞVURU EKRANI

İlana başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Başvuru ekranı için  tıklayın

Son başvuru 22 Ocak 2023. Askerler ve ilana başvuracaklar bu sayfada >>> Bilgi Alış Verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (9)

Seç


Ziyaretçi 9 Gün Önce
Sonuçlar ne zaman belli olacak nerden bakılacak
Ziyaretçi 10 Gün Önce
13 tane tercih var kafama göre istediğimi sıraladım sıkıntı olur mu örneğin başta piyade komando vardı ben ulaştırma yaptım
Ziyaretçi 10 Gün Önce
Sizin gibi aç gözlülerin gelmesine gerek yok zaten vatan sevdalıları gider
Ziyaretçi 10 Gün Önce
Senin gibi parayı düşünenler 2. Eğitimi bırakıyor zaten gardaş sen sıkma canını
Ziyaretçi 10 Gün Önce
3 yıl yada 6 yıl sözleşmesi er yaptiktan sonra uzman erbaş oluyor mu