MSB işçi Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte Milli Savunma Bakanlığı 1098 Personel Alımı işkur esube Başvuru Ekranı 2022

MSB işçi Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte Milli Savunma Bakanlığı 1098 Personel Alımı işkur esube Başvuru Ekranı 2022

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan son dakika açıklamasında işçi alınacağına yer verildi. 1098 işçi alımında başvuru bilgileri yazımızda.

İŞKUR İlanları 21 Kasım 2022 08:18 0
MSB işçi Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte Milli Savunma Bakanlığı 1098 Personel Alımı işkur esube Başvuru Ekranı 2022

MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı başvurusu İŞKUR üzerindne başladı. İŞKUR'da yayımlanan son dakika duyurusunda başvuruya ilişkin detayolara yer verilirken biz de finans7 olarak bu haberimizde başvurunun nasıl yapılacağına yer verdik.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuruda bulunacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve ilan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
 • Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 • Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 • Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).
 • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
 • Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

MSB işçi alımı başvurusu İŞKUR e şube üzerinden yapılıyor. Bşavuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki linke gitmesi gerekmektedir.

Linke tıklayın. Daha sonra açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI yazan yere tıklayarak iş arama sayfasına gidin. Burada Milli Savunma Bakanlığı ilanları için tıklayınız yazan linke tıklayarak ilan listesine gidebilirsiniz.

Kadın erkek diğer adaylar bu sayfada >>> Bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)

Seç