MSB İşçi Alımı Başvurusu İŞKUR'da Başladı 2022

MSB İşçi Alımı Başvurusu İŞKUR'da Başladı 2022

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda 5 işçi alınacağına yer verildi.

İş İlanları 25 Tem 2022 13:14 0
MSB İşçi Alımı Başvurusu İŞKUR'da Başladı 2022

MSB işçi alımı başvurusu başladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından İŞKUR'da yayımlanan duyuruda 5 işçi alınacağına yer verildi. İlan detayları şu şekilde:

Depo İşçisi (Elleçleme)   

1. TMSY işçi alımına 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 1076 sayılı Yedek subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetlerini yaparken 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21’nci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlar başvurabilir.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

3. 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 1076 sayılı Yedek Subaylar Kanunu kapsamına giren ve zorunlu askerlik hizmetini (erbaş/er veya yedek subay/yedek astsubay) yaparken 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21'inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlar durumlarını sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile belgelendirmeleri gerekmektedir. İş yerince, bu şartların tamamının adaylarda bulunup bulunmadığı mülakattan önce kontrol edilecektir.

4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesi gereğince;

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b. 18 yaşını tamamlamış olmak,

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak ve özel kanunlarında yer alan şartları taşımak,

ç. Türk Ceza Kanunun 53.’ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d. Hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu olması,

e. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında “Depo İşçisi Elleçleme  (Malzeme İstif Tahmil Tahliye)” meslek branşına müracaat edecek olan “TMSY” işçi adaylarının işin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp taşımadıkları tam teşekküllü devlet hastanesinde kontrol edilecek ve şartları taşımayanların tespiti halinde ise müracaatları kabul edilmeyecektir.

f. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’nci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşıması,

g. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

ğ. Çalışabilir durumda olması,

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı   

1. TMSY işçi alımına 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 1076 sayılı Yedek subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetlerini yaparken 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21’nci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlar başvurabilir.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

3. 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 1076 sayılı Yedek Subaylar Kanunu kapsamına giren ve zorunlu askerlik hizmetini (erbaş/er veya yedek subay/yedek astsubay) yaparken 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21'inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlar durumlarını sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile belgelendirmeleri gerekmektedir. İş yerince, bu şartların tamamının adaylarda bulunup bulunmadığı mülakattan önce kontrol edilecektir.

4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesi gereğince;

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b. 18 yaşını tamamlamış olmak,

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak ve özel kanunlarında yer alan şartları taşımak,

ç. Türk Ceza Kanunun 53.’ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d. Hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu olması,

e. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında “Meydancı” meslek branşına müracaat edecek olan “TMSY” işçi adaylarının işin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp taşımadıkları tam teşekküllü devlet hastanesinde kontrol edilecek ve şartları taşımayanların tespiti halinde ise müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu durumun engelli işçi adaylarına ve İş-kur internet sayfasında yayınlanacak olan ilan sayfasında da özellikle duyurulması,

f. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’nci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşıması,

g. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

ğ. Çalışabilir durumda olması,

İnşaat Ustası   

-Mesleki eğitim veren orta öğretim Kurumlarının (lise) İnşaat Teknolojisi Alanı bölümünden mezun olan,

-İlköğretim ve Düz lise mezunu olup genel inşaat ustası mesleği ile alakalı 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre alınmış Ustalık Belgesi bulunanlar talebe başvurabilirler. 

-Mesleki eğitim veren orta öğretim kurumlarının (lise)  veya Yüksek öğretim veren kurumların (Önlisan-Lisans) İnşaat Teknolojisi Alanı bölümlerinden (Betonarme Yapı Sistemleri Dalı, Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Dalı, Çatı Sistemleri Dalı, Yapı Yüzey Kaplama Dalı) ve İnşaat Teknolojisi, Kagir Yapı (Duvarcılık), İnşaat, Yapı, Yapıcılık, Kagir Yapı (Sıva),  Bölümlerinden mezun olmak

.

-İlkokul,Orta Okul,Düz lise,,Ön lisans veya Lisans (tüm bölümler)  mezunu olup 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre alınmış (İnşaat Teknolojisi Alanının (Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık Dalı, Restorasyon Dalı, Yapı Yüzey Kaplamacılığı Dalı) ile Betonarme Yapı Sistemleri, Çatı Sistemleri, Betonarme Demirciliği, Betonarme ve Betonarme Kalıpçılığı, Yapı Yüzey Kaplama Sıvacılık, Döşeme ve Duvar Kaplamacılığı) Ustalık Belgesi veya Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunanlar,

-Yukarıda belirtilen belgelerin bulunmaması halinde kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Aranan Diğer Nitelikler      :

1.         19 Eylül 2009 tarihli ve 27354 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu Kurum Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’ncü ve 5’ncü maddeleri gereğince;

               a.   2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine,  Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

                b.  18 yaşını tamamlamış olmak,

                c.  Kamu haklarından mahrum bulunmamak ve özel kanunlarında yer alan şartları taşımak,

                ç. Türk Ceza Kanunun 53.’ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

                d. Hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu olması,

                e. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik yaparken 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri,

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yukarıda belirtilen meslek branşlarına müracaat edecek olan Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi adaylarının ilgili işyerinin "çok tehlikeli" sınıfta olması işin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp taşımadıkları Tam Teşekkül Devlet Hastanesinde kontrol edilecek ve şartları taşımayanların tespiti halinde ise müracaatları kabul edilmeyecektir.

             f.  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak

             g. Çalışabilir durumda olması,

             ğ. Tercih edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması,

Elektrikçi (Genel)   

1.         19 Eylül 2009 tarihli ve 27354 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu Kurum Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’ncü ve 5’ncü maddeleri gereğince;

               a.   2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine,  Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

                b.  18 yaşını tamamlamış olmak,

                c.  Kamu haklarından mahrum bulunmamak ve özel kanunlarında yer alan şartları taşımak,

                ç. Türk Ceza Kanunun 53.’ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

                d. Hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu olması,

                e. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik yaparken 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri,

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yukarıda belirtilen meslek branşlarına müracaat edecek olan Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi adaylarının ilgili işyerinin "çok tehlikeli" sınıfta olması işin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp taşımadıkları Tam Teşekkül Devlet Hastanesinde kontrol edilecek ve şartları taşımayanların tespiti halinde ise müracaatları kabul edilmeyecektir.

             f.  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak

             g. Çalışabilir durumda olması,

             ğ. Tercih edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması,

Başvurular esube.iskur.gov.tr adresinden alınıyor.

Yorumlar (0)

Seç