MSB en az lise mezunu 190 memur alımı başvurusu başladı: İşte personeltemin başvuru ekranı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

MSB en az lise mezunu 190 memur alımı başvurusu başladı: İşte personeltemin başvuru ekranı

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı personeltemin memur alımı başvuru ekranı açıldı. Başvurular başladı.

MSB en az lise mezunu 190 memur alımı başvurusu başladı: İşte personeltemin başvuru ekranı

Son dakika: MSB 190 memur alacak.

Milli avunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında farklı kadrolarda çalıştırmak üzere 190 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Başvurular personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden alınmaya başladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi bünyesine yapılacak kamu personeli alımında adaylar aşçı, bahçıvan, çocuk eğitimcisi, garson, hizmetli, hemşire, istatistikçi, kaloriferci, mal sorumlusu, memur, bilgisayar mühendisi, çevre mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, inşaat mühendisi, mimar, mütercim, şoför, bilgisayar teknikeri, bilgisayar programlama teknikeri, harita kadastro teknikeri, elektrik elektronik teknikeri, aşçı, matbaa teknikeri, acil tıp teknisyeni, sıhhi tesisat teknisyeni, elektrik teknisyen, kaporta teknisyeni, terzi, uzman, hesap sorumlusu, VHKİ, diyetisyen, fırıncı, maaş mutemeti, memur kadrolarında istihdam edilecek.

BAŞVURU BİLGİLERİ

a) Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî
Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere; Tablo-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun
olarak, Tablo-2’de yer alan niteliklerde Devlet Memuru kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel temini yapılacaktır.

b) Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.

c) Adaylar, başvuru şartlarında istenen; Ustalık-Kalfalık Belgesi, Sertifika ve Mesleki
Yeterlilik Belgesini “Diğer Bilgi ve Belgeler” ekranından ilgili Diğer Belge Ekle butonunu tıklayacak
ve istenilen belgeyi sisteme yükleyeceklerdir. Ehliyet Belgesini ise Ehliyet Bilgi Ekle butonunu
kullanarak yükleyecektir.

ç) Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğerliği kabul edilen
(CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) yabancı dil sınavı sonuçlarını, Sınav Bilgileri
ekranından, Sınav Bilgisi Ekle butonunu kullanarak sınav notu bölümüne YDS eş değerlilik puanını
yazacak ve Dosya Seç bölümünden yabancı dil yeterlilik belgesini yükleyerek kaydedeceklerdir.

d) Yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik
belgesini, eğitim niteliği olarak ortaöğretim mezunu olmak şartı aranan ünvanlara başvuru yapan
adaylar ise diplomalarını “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

e) Adaylar varsa son çalıştığı işyerinin adı, adresi ve işyerindeki ünvanlarını ‘‘Son İşyeri
Bilgileri’’ sekmesinden gireceklerdir.

f) Adaylar belgelerinin tam ve okunaklı yüklenip yüklenmediğinin kontrolünü “belge
görüntüle” butonuna basarak yapabilecektir. Son başvuru tarihi itibariyle belgelerini sisteme
yüklemeyen veya okunaksız ve eksik yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

g) Temin süreci; ön başvuru, kayıt kabul, mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik
soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

ğ) Bakanlık gerek gördüğü takdirde meslekî yeterlilik sınavı yapabilecek ve Başvuru
Kılavuzunu değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip
etmeleri gerekmektedir.

h) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.

ı) Şehit, gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin bu durumunu gösterir belge ile
başvurularında, almış oldukları merkezi sınav veya 4 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen sınav
puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanı dikkate alınır. Bu fıkra hükümleri
sadece;
(1) Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş ve erler dâhil askeri personeli, Jandarma hizmetleri sınıfı
ve Sahil Güvenlik hizmetleri sınıfına mensup personel ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığında görevli sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli
erbaş ve er ile erbaş ve erleri, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve
Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı personelinden hayatını kaybetmesi nedeniyle 8/6/1949 tarihli ve
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci, 56 ncı ve 64 üncü
maddeleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47
nci maddesi, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330
sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 2330 sayılı Kanun hükümleri
uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanların,

(2) Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş ve erler dâhil askeri personeli, Jandarma hizmetleri sınıfı
ve Sahil Güvenlik hizmetleri sınıfına mensup personel ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığında görevli sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli
erbaş ve er ile erbaş ve erleri, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve
Milli İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı personeli, diğer kamu görevlileri, güvenlik korucuları ve
sivillerden hayatını kaybeden veya malul olan ve 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi, 5510
sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanun, 2330 sayılı Kanun ve 2330
sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre kendisine veya
yakınlarına aylık bağlananların,
(3) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet
Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların,
(4) 8/2/2018 tarihli ve 7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 9 uncu maddesi
kapsamında tazminat hakkından yararlandırılanların eş ve çocukları hakkında uygulanır.
Bu kapsamda şehit, gazi eş ve çocuklarının; Sosyal Güvenlik Kurumundan tabi olduğu kanunu
gösterir belgeyi sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Şehit/Gazi yakınlık belgesini sisteme
yüklemeyen adaylara %10 puan eklemesi yapılmayacaktır.
i) Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra Millî Savunma
Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir.
j) Asil listedeki adaylardan; çeşitli sebeplerle atanamayanlar, atamaları iptal olanlar veya
atama yapılmadığı için boş kalan kadrolara, bakanlıkça gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından
itibaren 1 (bir) yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar, yedek listedeki
adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir.
Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik
teşkil etmez.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

c) Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro ünvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,

BAŞVURU EKRANI AÇILDI

Başvurular internet üzerinden alınıyor. Adayların Personel Temin üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Başvuru duyurusu şu şekilde yayınlandı:

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere; Devlet Memuru kadrolarına, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu" ile "Millî Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre personel temini yapılacaktır.

Ortaöğretim Kurumu Mezunu adaylar Diğer Bilgi/Belgeler Alanından ''Diploma (MEB onaylı)'' belgesini yüklemesi gerekmektedir.

Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Başvuru yapmak için tıklayın

Kadın erkek adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç